Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT - NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG, TS. NGUYỄN ĐỨC THÀNH ET AL., NXB NÔNG NGHIỆP


Nuôi cấy mô và tế bào thực vật đã được tiến hành ở Việt Nam từ giữa những năm bảy mươi. Hiện nay, trong cả nước đã có vài chục phòng thí nghiệm nuôi cấy mô và tế bào. Phần lớn các phòng thí nghiệm đang tiến hành những nghiên cứu ứng dụng: chủ yếu là vi nhân giống trong ống nghiệm. Nuôi cấy mô và tế bào thực vật còn có những khả năng đóng góp cho những nghiên cứu và ứng dụng xa hơn thế nữa, đặc biệt là trong cải biến di truyền (chọn dòng tế bào, đột biến tế bào, nuôi cấy bao/hạt phấn, lai tế bào, chuyển gen) và trong công nghệ thu nhận các chất có hoạt tính sinh học.


Để góp phần vào việc đào tạo cán bộ nuôi cấy mô tế bào thực vật, cung cấp những kiến thức cần thiết và hệ thống cho các nhà nuôi cấy mô và tế bào thực vật, cuốn sách "Nuôi cấy mô tế bào thực vật - Nghiên cứu và ứng dụng" sẽ giúp cho bạn đọc có được những kiến thức cơ bản về nuôi cấy mô tế bào thực vật, về các hướng nghiên cứu và ứng dụng. Đồng thời sách cũng trình bày một số phương pháp mô học, tế bào học và phân tử phục vụ cho nghiên cứu cũng như đánh giá các sản phẩm nuôi cấy mô và tế bào. Trong cuốn sách này, chúng tôi cũng giới thiệu một số qui trình nuôi cấy mô cũng như tế bào phục vụ cho nghiên cứu và ứng dụng đã được tiến hành thành công tại phòng thí nghiệm của chúng tôi.


Sách có thể sử dụng để giảng dạy chuyên đề sau đại học và làm tài liệu tham khảo bổ ích cho các cán bộ đang làm việc ở các phòng thí nghiệm nuôi cấy mô và tế bào thực vật.


Tác giả mong nhận được những ý kiến đóng góp để có thể tiếp tục hoàn thiện cuốn sách trong những lần xuất bản sau.


[EBOOK] NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT - NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG, TS. NGUYỄN ĐỨC THÀNH ET AL., NXB NÔNG NGHIỆP


Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.


Từ khóa: ebook, giáo trình, Nuôi cấy mô và tế bào thực vật, kỹ thuật Nuôi cấy mô và tế bào thực vật, nghiên cứu nuôi cấy mô tế bào thực vật, ứng dụng nuôi cấy mô tế bào thực vật, sinh học ứng dụng, nuôi cấy mô

Xem thêm