Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY HOA ĐỒNG TIỀN, PGS.TS. NGUYỄN THỊ KIM LÝ - TS. LÊ ĐỨC THẢO - GS.TS. NGUYỄN XUÂN LINH, NXB NÔNG NGHIỆP


Đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp bao gồm sản xuất các loại cây trồng phi thực phẩm được xem là đóng góp quan trọng để thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ngành trồng hoa được xác định là một lĩnh vực đầy tiềm năng với khả năng cho thu nhập kinh tế cao hơn trên đơn vị diện tích, đang đặt nền móng trong kế hoạch đa dạng hóa cây trồng nông nghiệp. Trong những năm qua, diện tích trồng hoa, cây cảnh ở Việt Nam đã tăng nhanh từ 1.500 ha (1993) lên hơn 13.000 ha (năm 2011), trong đó có sự kết hợp với tốc độ phát triển nhanh của thị trường trong nước, đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư nước ngoài cũng như các doanh nhân trong lĩnh vực nông nghiệp. Sản xuất hoa là ngành có triển vọng, nâng cao năng suất của các trang trại để tạo ra thu nhập, đặc biệt là cho phụ nữ đảm bảo cho họ có khả năng tiếp cận với các cơ hội việc làm, bởi vậy ngành trồng hoa đang được coị là một phần của giải pháp để giảm nghèo và sử dụng hợp lý lực lượng lao động nông thôn.


Hoa đồng tiền là một loại hoa được trồng phổ biến ở Việt Nam, tuy nhiên việc sản xuất còn nhiều hạn chế do chưa có các công nghệ phù hợp, đặc biệt kiến thức về quản lý sau thu hoạch để thu được sản phẩm có chất lượng cao cho thị trường còn yếu. Ngoài ra thiếu nguồn nhân lực được đào tạo đã làm cản trở việc phổ biển kiến thức mới cho nông dân và cho khuyến nông viên.


Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Nhà xuất bản Nông nghiệp xin giới thiệu với bạn đọc cuốn “Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa đồng tiền” của nhóm các tác giả công tác tại Viện Di truyền Nông nghiệp như một cẩm nang kỹ thuật, nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu sâu hơn và áp dụng vào sản xuất cho phù hợp với điều kiện và khả năng của mình để nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất và kinh doanh hoa. Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi thiếu sót, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để lần xuất bản sau được hoàn thiện hơn.


Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!


[EBOOK] KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY HOA ĐỒNG TIỀN, PGS.TS. NGUYỄN THỊ KIM LÝ - TS. LÊ ĐỨC THẢO - GS.TS. NGUYỄN XUÂN LINH, NXB NÔNG NGHIỆP


Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.


Từ khóa: ebook, giáo trình, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa đồng tiền, kỹ thuật trồng Hoa đồng tiền, kỹ thuật chăm sóc Hoa đồng tiền, kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại Hoa đồng tiền, kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch Hoa đồng tiền

Xem thêm