Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] KỸ THUẬT TRỒNG LAN CĂN BẢN, STEPHEN R. BATCHELOR, NGƯỜI DỊCH: FARMVINA, THƯ VIỆN FARMVINA


Lời người dịch: Xin lưu ý các bạn một điểm, loạt bài này là được dịch từ những bài viết về kỹ thuật trồng hoa lan của những chuyên gia Âu, Mỹ nên khi nói về các điều kiện như khí hậu, môi trường các bạn cần nghĩ ngay rằng đó là những điều kiện ở Mỹ và châu Âu. Nhiều yếu tố nếu đem vào áp dụng ở xứ nhiệt đới nóng, ẩm thì không phù hợp, dễ dẫn đến thất bại. Vì vậy việc áp dụng những kinh nghiệm này cần thận trọng.


[EBOOK] KỸ THUẬT TRỒNG LAN CĂN BẢN, STEPHEN R. BATCHELOR, NGƯỜI DỊCH: FARMVINA, THƯ VIỆN FARMVINA


Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.


Từ khóa: ebook, giáo trình, kỹ thuật trồng lan, kỹ thuật trồng lan căn bản, kỹ thuật trồng lan ngoài trời, kỹ thuật trồng lan ngoài cửa sổ, kỹ thuật trồng lan ở ban công, kỹ thuật trồng lan ở nơi thiếu sáng

Xem thêm