Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] HỎI ĐÁP VỀ ĐẤT, PHÂN BÓN VÀ CÂY TRỒNG, NGUYỄN CÔNG VINH, NXB NÔNG NGHIỆP


Đất, phân bón và cây trồng có quan hệ mật thiết với nhau. Nhà nghiên cứu, người làm khuyến nông và cả nhà nông có hiểu biết tốt về chúng và mối quan hệ đó thì mới phát huy tốt hiệu quả trong công việc của mình. Trong những năm gần đây, hướng trợ giúp các nhà chỉ đạo sản xuất, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật để phát triển nông nghiệp và nông thôn, Tổ chức tầm nhìn Thế giới (World Vision) quan tâm đến tài liệu hóa những kết quả nghiên cứu, hoạt động trong các chương trình.

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa và Tổ chức Tầm nhìn thế giới đã hợp tác trong chương trình "Cải tạo đất nông nghiệp nhằm phát triển nông thôn" tại huyện Bắc Binh, tỉnh Bình Thuận, 2001 - 2003. Được sự tài trợ quý báu của Tổ chức ACIAR (Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia), chương trình hợp tác xuất bản cuốn sách này với hy vọng góp phần cung cấp tài liệu tham khảo cho khuyến nông viên, nghiên cứu viên và hướng dẫn nông dân sản xuất nông nghiệp tốt hơn.

Với điều kiện và trình độ có hạn, ấn phẩm này không thể tránh khỏi thiếu sót. Mong bạn đọc góp ý và bổ sung để ấn phẩm lần sau được hoàn thiện hơn.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!


[EBOOK] HỎI ĐÁP VỀ ĐẤT, PHÂN BÓN VÀ CÂY TRỒNG, NGUYỄN CÔNG VINH, NXB NÔNG NGHIỆP


Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.


Từ khóa: ebook, giáo trình, hỏi đáp về đất đai, hỏi đáp về phân bón, hỏi đáp về cây trồng, mối quan hệ giữa đất phân bón cây trồng, đất phân bón cây trồng, nông hóa thổ nhưỡng, thổ nhưỡng học, dinh dưỡng cây trồng

Xem thêm