Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC, PGS.TS. NGÔ VĂN QUẬN (CHỦ BIÊN) ET AL., NXB BÁCH KHOA HÀ NỘI

Nước là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá và cần thiết cho mọi sự sống và phát triển. Tài nguyên nước bao gồm các nguồn chính như nước mặt, nước ngầm và nước mưa. Hiện nay nguồn nước ngọt trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang đứng trước khủng hoảng về sự thiếu hụt nước cung cấp cho nhu cầu thiết yếu cho tất cả các ngành kinh tế như: Nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt, thương mại, dịch vụ... Hậu quả của việc khan hiếm và thiếu nước là một thách thức rất lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Việc đảm bảo tính bền vững trong khai thác và sử dụng tài nguyên nước hiệu quả hiện tại và trong tương lai là vấn đề hết sức quan trọng và cấp thiết đối với cán bộ kỹ thuật nói chung và cán bộ ngành nước nói riêng. Chính vì những lý do trên, chúng tôi biên soạn Giáo trình Kỹ thuật Tài nguyên nước để dùng làm tài liệu giảng dạy chính thức cho môn học Kỹ thuật Tài nguyên nước, nhằm trang bị một cách có hệ thống những kiến thức cần thiết để cung cấp và tạo điều kiện cho sinh viên trong quá trình học tập cũng như sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ đảm nhiệm tốt chức năng được giao trong lĩnh vực Kỹ thuật Tài nguyên nước. Đồng thời, giáo trình cũng là tài liệu tham khảo cho các cán bộ, kỹ sư thủy lợi đang công tác tại các Công ty khai thác hệ thống thủy lợi, các Vụ, Viện, Cục thuộc Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và những cơ quan có liên quan khác.

Đề cương Giáo trình Kỹ thuật Tài nguyên nước được xây dựng với sự phối hợp của các cán bộ giảng dạy thuộc Bộ môn Kỹ thuật Tài nguyên nước và được biên soạn bởi một nhóm các cán bộ giảng dạy thuộc Bộ môn Kỹ thuật Tài nguyên nước do PGS.TS. Ngô Văn Quận làm chủ biên.

Chương 1. Giới thiệu chung - Do PGS.TS. Phạm Việt Hòa biên soạn.

Chương 2. Dòng chảy mặt - Do TS. Nguyễn Quang Phi biên soạn.

Chương 3. Dòng chảy ngầm - Do PGS.TS. Phạm Việt Hòa biên soạn.

Chương 4. Nhu cầu sử dụng nước - Do TS. Trần Quốc Lập biên soạn.

Chương 5. Hệ thống phân phối nước - Do ThS. Nguyễn Văn Tính biên soạn.

Chương 6. Thủy năng và trạm thủy điện - Do PGS.TS. Ngô Văn Quận biên soạn.

Chương 7. Kiểm soát hạn - Do TS. Nguyễn Lương Bằng biên soạn.

Chương 8. Kiểm soát tiêu thoát nước - Do PGS.TS. Lê Quang Vinh biên soạn.

Chương 9. Kiểm soát lũ - Do TS. Ngô Đăng Hải, PGS.TS. Ngô Văn Quận biên soạn.

Chương 10. Tác động môi trường và chất lượng nước trong các hệ thống thủy lợi - Do PGS.TS. Ngô Văn Quận, PGS.TS. Phạm Việt Hòa biên soạn.

Các tác giả muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Trường Đại học Thủy lợi, Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước và tập thể Bộ môn Kỹ thuật Tài nguyên nước - những người đã góp công rất lớn trong việc đề xuất, xây dựng đề cương môn học và đề cương giáo trình này.

[EBOOK] GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC, PGS.TS. NGÔ VĂN QUẬN (CHỦ BIÊN) ET AL., NXB BÁCH KHOA HÀ NỘI

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khóa: ebook, giáo trình, Kỹ thuật Tài nguyên nước, giáo trình Kỹ thuật Tài nguyên nước, tài nguyên nước, Giới thiệu chung kỹ thuật tài nguyên nước, Dòng chảy mặt, Dòng chảy ngầm, Nhu cầu sử dụng nước, Hệ thống phân phối nước, Thủy năng và trạm thủy điện, Kiểm soát hạn, Kiểm soát tiêu thoát nước, Kiểm soát lũ, Tác động môi trường và chất lượng nước trong các hệ thống thủy lợi
Xem thêm