Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] GIÁO TRÌNH CƠ SỞ DI TRUYỀN CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG, TS. NGUYỄN VŨ THANH THANH VÀ PGS.TS. CHU HOÀNG MẬU, NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


Trong những năm gần đây, khoa học chọn giống cây trồng đã đạt được nhiều thành tựu lớn nhờ ứng dụng những tri thức và kỹ thuật hiện đại của sinh học và công nghệ sinh học. Trên cơ sở kế thừa các tri thức về di truyền học và cập nhật các tài liệu và công trình nghiên cứu trong những năm gần đây về di truyền học phân tử và công nghệ sinh học hiện đại, Giáo trình cơ sở di truyền chọn giống cây trồng được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản, hiện đại về cơ sở di truyền học cũng như cách tiếp cận nghiên cứu mới và những định hướng ứng dụng trong chọn giống cây trồng. Đặc biệt, cuốn giáo trình còn trình bày những vấn đề mới, như ứng dụng công nghệ gen, công nghệ tế bào thực vật trong tạo giống cây trồng, kỹ thuật RNAi và chọn giống bằng chỉ thị phân tử. Cuốn Giáo trình cơ sở di truyền chọn giống cây trồng có thể sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy và học tập bộ môn này ở trường đại học, cao đẳng và là tài liệu tham khảo cho giáo viên của trường phổ thông.

Cuốn Giáo trình cơ sở di truyền chọn giống cây trồng được cấu trúc bởi phần mở đầu, 9 chương và tài liệu tham khảo, cụ thể như sau:

Mở đầu

Chương 1. Cơ sở của đặc tính di truyền

Chương 2. Vật liệu khởi đầu trong chọn giống cây trồng

Chương 3. Ưu thế lai và các phương pháp lai trong chọn giống cây trồng

Chương 4. Di truyền đa bội thể và chọn giống cây trồng

Chương 5. Đột biến và ứng dụng trong chọn giống cây trồng

Chương 6. Di truyền số lượng và phân tích tính trạng số lượng trong chọn giống cây trồng

Chương 7. Lai tế bào soma và nuôi cấy mô tế bào thực vật trong chọn giống cây trồng

Chương 8. Kỹ thuật chuyển gen và ứng dụng trong chọn giống cây trồng

Chương 9. Chỉ thị phân tử và chọn giống cây trồng

Tài liệu tham khảo

Các tác giả xin cảm ơn sự hỗ trợ kinh phí của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên và Dự án Giáo dục Đại học 2 (Quỹ Trig) để Giáo trình cơ sở di truyền chọn giống cây trồng được biên soạn và xuất bản. Xin chân thành cảm ơn PGS.TS Lương Văn Hinh và PGS.TS Nguyễn Thị Tâm đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho cuốn giáo trình này. Xin cảm ơn ý kiến của các nhà khoa học và các bạn đồng nghiệp.

Chúng tôi đã cố gắng hoàn thành việc biên soạn và xuất bản cuốn giáo trình này để phục vụ đào tạo và nghiên cứu. Trong quá trình biên soạn chắc chắn còn có những hạn chế, rất mong nhận được những góp ý của bạn đọc. Mọi đóng góp xin gửi về đỉa chi: Khoa Khoa học Sự sống, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thải Nguyên.

Điện thoại: (84) 912664126; (84) 913383289

E-mail: thanhthanhdhkhtn@gmail.com; chuhoangmau@tnu.edu.vn;

[EBOOK] GIÁO TRÌNH CƠ SỞ DI TRUYỀN CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG, TS. NGUYỄN VŨ THANH THANH VÀ PGS.TS. CHU HOÀNG MẬU, NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khóa: ebook, giáo trình, Giáo trình cơ sở di truyền chọn giống cây trồng, Cơ sở của đặc tính di truyền, Vật liệu khởi đầu trong chọn giống cây trồng, Ưu thế lai và các phương pháp lai trong chọn giống cây trồng, Di truyền đa bội thể và chọn giống cây trồng, Đột biến và ứng dụng trong chọn giống cây trồng, Di truyền số lượng và phân tích tính trạng số lượng trong chọn giống cây trồng, Lai tế bào soma và nuôi cấy mô tế bào thực vật trong chọn giống cây trồng, Kỹ thuật chuyển gen và ứng dụng trong chọn giống cây trồng, Chỉ thị phân tử và chọn giống cây trồng

Xem thêm