Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM RAU QUẢ, HOÀNG TUYẾT MINH - TRẦN MINH NHẬT - VŨ TUYẾT LAN, NXB NÔNG NGHIỆP

Chương I

LỢI THẾ CỦA SẢN PHẨM RAU QUẢ XUẤT KHẨU VIỆT NAM

Mỗi quốc gia chỉ có những nguồn lực nhất định. Để sản xuất mặt hàng này nhiều hơn, nền kinh tế phải từ bỏ một phần việc sản xuất mặt hàng khác. Để đạt hiệu quả kinh tế cao, các nước cần phải thông qua thương mại quốc tế nhằm trao đổi hàng hoá, tận dụng mọi khả năng, ưu thế sẵn có của mình để sản xuất một hoặc một số mặt hàng có hiệu suất lớn.

1. LÝ THUYẾT VỀ LỢI THẾ TUYỆT ĐỐI

Adam Smit cho rằng lợi ích của thương mại quốc tế thu được do thực hiện nguyên tắc phân công. Nguyên tắc phân công theo ông là mỗi quốc gia nên chuyên môn hoá vào những ngành sản xuất mà họ có lợi thế tuyệt đối, thông qua đó cho phép họ sản xuất sản phẩm với chi phí thấp hơn các nước khác. Tức là nước đó phải sử dụng một cách tốt nhất các nguồn lực. Các nguồn lực đó là đội ngũ lao động có tay nghề và được đào tạo thích hợp, nguồn vốn, tiến bộ công nghệ và truyền thống kinh doanh. Như vậy, các quốc gia sẽ tiến hành chuyên môn hoá việc sản xuất những mặt hàng mà họ có lợi thế tuyệt đối, sau đó tiến hành trao đổi với các quốc gia khác cả hai bên đều có lợi. Trong thương mại quốc tế, các nguồn lực sản xuất của cả thể giới sẽ được sử dụng một cách hiệu quả nhất, tổng sản phẩm của thế giới sẽ gia tăng.

[EBOOK] CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM RAU QUẢ, HOÀNG TUYẾT MINH - TRẦN MINH NHẬT - VŨ TUYẾT LAN, NXB NÔNG NGHIỆP

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khóa: ebook, giáo trình, chính sách đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm rau quả, giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm rau quả, chính sách và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm rau quả
Xem thêm