Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] KỸ THUẬT THÂM CANH LÚA, TÀI LIỆU TẬP HUẤN, SỞ NÔNG NGHIỆP CỬU LONG

CHƯƠNG I

HÌNH DẠNG VÀ ĐỜI SỐNG CÂY LÚA

I. CÁC BỘ PHẬN CỦA CÂY LÚA:

Quan sát một bụi lúa gồm có: thân, lá, bông, chồi lúa... nằm trên mặt đất và bộ rễ mọc trong đất.

A) RỂ LÚA:

— Rể gồm chóp rể, tầng tăng trưởng, tầng lông hút, chóp rễ giữ nhiệm vụ bảo vệ rể, tầng tăng trưởng giúp rể dài ra tìm hút nước và dưỡng chất, tầng lông hút mang các lông hút có nhiệm vụ hút nước và dưỡng chất.

— Nhiệm vụ của rể là giúp cây lúa đứng vững và hút các dưỡng chất (chất phân) nuôi cây. Người ta chia ra:

* Rể mầm : Là rể mọc ra đầu tiên khi hạt lúa nảy mầm. Mỗi hạt lúa chỉ có một rể mầm để hút nước cho phôi, Rể mầm phân nhánh rất ít và chết đi sau 10-15 ngày, khi cây lúa non được 3-4 lá.

* Rể phụ : Là rể mọc ra từ các mắt thân của cây lúa phần nằm dưới mặt đất, số rể phụ rất nhiều, rể phụ phân thành nhiều nhánh và có nhiều lông hút. Rể phụ tạo thành bộ rể lúa.

[EBOOK] KỸ THUẬT THÂM CANH LÚA, TÀI LIỆU TẬP HUẤN, SỞ NÔNG NGHIỆP CỬU LONG

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khóa: ebook, giáo trình, kỹ thuật thâm canh lúa, kỹ thuật trồng lúa, cấu tạo cây lúa, sinh lý cây lúa, giáo trình cây lúa, giải phẩu hình thái thực vật cây lúa, kỹ thuật chăm sóc lúa, giáo trình cây lúa
Xem thêm