Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] KỸ THUẬT THÂM CANH LẠC NĂNG SUẤT CAO, TS. NGUYỄN THỊ CHINH, NXB NÔNG NGHIỆP

Lạc là cây lấy dầu ngắn ngày có giá trị kinh tế cao được trồng ở hơn 100 nước trên thế giới với diện tích gần 23 triệu ha và sản lượng đạt trên 33 triệu tấn/năm. Ở Việt Nam, lạc là một mặt hàng nông sản xuất khẩu quan trọng thu lợi nhuận nhanh cho người sản xuất. Ngoài ra cây lạc còn đóng góp vai trò tích cực trong hệ thống luân canh, xen canh cây trồng theo hướng nông nghiệp bền vững.

Những năm gần đây, các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu về lạc đã "đi tắt đón đầu" tiếp cận nhanh và sử dụng được công nghệ hiện đại về chọn tạo giống lạc của Viện ICRISAT (Ấn Độ) và của các nước tiên tiến, kết hợp với kinh nghiệm truyền thống đã chọn tạo được bộ giống lạc đáp ứng yêu cầu của nền nông nghiệp hàng hoá và thích ứng các vùng khô hạn. Các kỹ thuật trồng lạc tiến bộ đã được phổ biến rộng rãi cho nông dân, góp phần tăng nhanh năng suất lạc của Việt Nam. Năm 1990 năng suất lạc đạt 10 tạ/ha và năm 2004 đạt 17,86 tạ/ha với sản lượng 462 ngàn tấn dù cho diện tích trồng lạc của nước ta tăng không đáng kể.

Cuốn sách "Kỹ thuật thâm canh lạc năng suất cao" được biên soạn dựa vào các kết quả nghiên cứu chọn tạo giống trong nhiều năm của tập thể cán bộ nghiên cứu về cây lạc, có tham khảo tài liệu và công nghệ của Viện ICRISAT. Hy vọng cuốn sách mỏng này giúp gợi mở cho bạn đọc các kinh nghiệm về trồng lạc đạt năng suất cao và có hiệu quả, góp phần rút ngắn khoảng cách năng suất lạc của Việt Nam so với năng suất lạc của các nước trồng lạc tiên tiến trên thế giới.

Chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc gần xa.

[EBOOK] KỸ THUẬT THÂM CANH LẠC NĂNG SUẤT CAO, TS. NGUYỄN THỊ CHINH, NXB NÔNG NGHIỆP

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khóa: ebook, giáo trình, Kỹ thuật thâm canh lạc năng suất cao, Thực trạng sản xuất lạc ở thế giới và Việt Nam, Giải pháp về các biện pháp kỹ thuật thâm canh lạc, Kỹ thuật sản xuất và bảo quản lạc giống, Quy trình sản xuất và thâm canh lạc, kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại lạc
Xem thêm