Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] HỎI ĐÁP VỀ CÂY NHÃN, CÂY VẢI, GS. TS. ĐƯỜNG HỒNG DẬT, NXB HÀ NỘI


Cuốn ebook "Hỏi đáp về cây nhãn, cây vải" được biên soạn với với 90 câu hỏi - đáp mong muốn cung cấp một số hiểu biết về nguồn gốc, các đặc điểm sinh học, về kỹ thuật trồng, về giống, về sâu bệnh và chế biến, bảo quản các sản phẩm từ nhãn, vải.
Mời quý bạn đọc tham khảo.

[EBOOK] HỎI ĐÁP VỀ CÂY NHÃN, CÂY VẢI, GS. TS. ĐƯỜNG HỒNG DẬT, NXB HÀ NỘI

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khóa: ebook, giáo trình, hỏi đáp về cây nhãn, hỏi đáp về cây vải, kỹ thuật trồng nhãn, kỹ thuật trồng vải, nguồn gốc cây nhãn, các đặc điểm sinh học cây nhãn, về kỹ thuật trồng nhãn, sâu bệnh hại nhãn, chế biến bảo quản các sản phẩm từ nhãn, nguồn gốc cây vải, các đặc điểm sinh học cây vải, sâu bệnh hại vải, chế biến bảo quản các sản phẩm từ vải
Xem thêm