Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] CÔN TRÙNG VÀ ĐỘNG VẬT HẠI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM, NHIỀU TÁC GIẢ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI, NXB NÔNG NGHIỆP


Điều kiện tự nhiên của nước ta không chỉ thuận lợi cho các loài cây trồng phát sinh, phát triển, mà còn rất thuận lợi cho sự phát triển của nhiều loài dịch hại gây hại trên cây trồng như: Côn trùng, nhện nhỏ, các loài động vật gây hại khác. Các loài này có thể xuất hiện, sinh sôi và phát triển quanh năm.

Điều tra, nghiên cứu các loài côn trùng và động vật khác gây hại trên cây trồng và cây lâm nghiệp cũng như sản phẩm của chúng (cây trồng nông nghiệp) là hết sức cần thiết, nhằm quản lý chúng một cách hợp lý, đồng thời góp phần giảm lượng thuốc hóa học trừ dịch hại trong sản xuất nông nghiệp vừa phù hợp với nhu cầu của thế hệ hiện tại mà lại không ảnh hưởng đến thế hệ mai sau ở nước ta.

Nhiều vấn đề đang đặt trước các nhà khoa học cần phải giải quyết:

Điều tra và xác định tính đa dạng sinh học của các loài sinh vật (côn trùng, động vật khác gây hại cây trồng nông nghiệp) ở mỗi hệ sinh thái nông nghiêp cần nghiên cứu.

Hiểu mỗi quan hệ giữa các loài côn trùng, động vật khác gây hại cây trồng và các chức năng chính của hệ sinh thái nông nghiệp với những yếu tố tự nhiên, kinh tế, xã hội tác động đến chúng.

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của các loài côn trùng, động vật khác gây hại cây trồng có ý nghĩa kinh tế.

Nghiên cứu biện pháp phòng chống theo hướng tổng hợp, thân thiện với môi trường và hiệu quả bền vững.

Việc hơn 30 tác giả là những nhà khoa học thuộc các cơ sở nghiên cứu giảng dạy lớn trong cả nước, dựa trên kết quả nghiên cứu về các loài côn trùng động vật khác gây hại trên cây trồng Nông nghiệp phối hợp thu thập dẫn liệu trong nước cũng như ngoài nước có liên quan để viết cuốn sách "Côn trùng và động vật hại nông nghiệp Việt Nam" là có giá trị khoa học và thực tiễn rõ ràng.

Cuốn sách này không chỉ được sử dụng làm giáo trình cho sinh viên đại học, cao học và nghiên cứu sinh ngành Bảo vệ thực vật, Nông học, Sinh học, mà còn là tài liệu khoa học giúp cán bộ giảng dạy, nghiên cứu sinh học nói chung và động vật học nói riêng tham khảo, cho cán bộ kỹ thuật, những người sản xuất nông nghiệp muốn tìm hiểu, khám phá tự nhiên và hệ sinh thái nông nghiệp có được những hiểu biết về côn trùng và động vật khác hại cây trồng nông nghiệp và giải pháp quản lý chúng một cách bền vững.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc trong cả nước.

[EBOOK] CÔN TRÙNG VÀ ĐỘNG VẬT HẠI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM, NHIỀU TÁC GIẢ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI, NXB NÔNG NGHIỆP

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khóa: ebook, giáo trình, Côn trùng và động vật hại nông nghiệp Việt Nam, côn trùng nông nghiệp, côn trùng đại cương, hệ sinh thái nông nghiệp, bảo vệ thực vật, động vật gây hại nông nghiệp, côn trùng trong nông nghiệp, côn trùng và động vật khác gây hại trên cây trồng và cây lâm nghiệp
Xem thêm