Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] CÂY NGẮN NGÀY HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO, TRẦN QUYỂN, NXB VĂN HÓA DÂN TỘC

Cuốn ebook "Cây ngắn ngày hiệu quả kinh tế cao" trình bày kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loại cây ngắn ngày mang lai hiệu quả kinh tế cao cho nông dân như lạc Tân Yên, đậu tương hè trồng trên đất ướt, vải thiều Lục Ngạn.

Mời quý bạn đọc tham khảo.

[EBOOK] CÂY NGẮN NGÀY HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO, TRẦN QUYỂN, NXB VĂN HÓA DÂN TỘC

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khóa: ebook, giáo trình, kỹ thuật trồng Cây ngắn ngày hiệu quả kinh tế cao, kỹ thuật trồng lạc Tân Yên, kỹ thuật trồng đậu tương hè trồng trên đất ướt, kỹ thuật trồng vải thiều Lục Ngạn, Cây ngắn ngày hiệu quả kinh tế cao
Xem thêm