Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] CANH TÁC LÚA NƯỚC CỔ TRUYỀN CỦA NGƯỜI KHƠ-ME Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Cuốn ebook "Canh tác lúa nước cổ truyền của người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long" cung cấp cho quý bạn đọc một cái nhìn sâu sắc về nghề trồng lúa nước của đồng bào dân tộc Khmer, đây là nguồn tư liệu quý giá để nghiên cứu văn hóa nghề trồng lúa nước nói riêng và văn hóa đồng bào dân tộc Khmer ở Nam Bộ nói chung.

Mời quý bạn đọc tham khảo.

[EBOOK] CANH TÁC LÚA NƯỚC CỔ TRUYỀN CỦA NGƯỜI KHƠ-ME Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khóa: ebook, giáo trình, Canh tác lúa nước cổ truyền của người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long, nghề trồng lúa nước, kỹ thuật trồng lúa nước, cây lúa nước, nghề trồng lúa nước của người Khmer, cây lúa, kỹ thuật trồng lúa
Xem thêm