Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] SÂU BỆNH CHÍNH HẠI MỘT SỐ CÂY THỰC PHẨM VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, PHẠM THỊ NHẤT, NXB NÔNG NGHIỆP

PHẦN I

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂY THỰC PHẨM CÓ LIÊN QUAN TỚI VẤN ĐỀ DỊCH HẠI VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN ĐỒNG RUỘNG

I. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, CẤU TẠO VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY THỰC PHẨM

Các loại rau bao gồm : rau ăn lá, rau ăn quả, rau ăn củ v...v...thường được gọi chung là cây thực phẩm.

Khác với cây lương thực, cây ăn quả, cây công nghiệp v...v...cây thực phẩm thường có hình thái cấu tạo riêng như:

+ Thân cây có cành lá xum xuê, mềm mỏng, mỡ màng và yếu ớt, v...v... nên rất dễ bị sâu và mầm bệnh xâm nhập gây hại.

+Phần lớn các bộ phận của hầu hết các loại cây thực phẩm có chứa nhiều chất dinh dưỡng và dễ tiêu như: đường, đạm, và nhiều sinh tố, vitamin, nhiều nước ...v...v... mà ở một số cây trồng khác không có, nên được các loại côn trùng ưa thích.

+ Sản phẩm của cây thực phẩm chủ yếu là hàng hoá tươi sống, khi sử dụng một số không qua chế biến cho nên trong quá trình thu hoạch, vận chuyển và bảo quản dễ bị các loại sâu và nấm bệnh xâm nhập, gây hại làm ảnh hưởng tới chất lượng và làm hao hụt một số lượng khá lớn.

Rau xanh là loại cây thực phẩm ngắn ngày, sinh trưởng tập trung, phát triển nhanh và có những loại rau lại cho thu hoạch nhiều đợt trong một vụ với thời gian 1 -2 tháng. Bởi vậy ở một số loại rau thường có nhiều loại sâu, bệnh gây hại và phá tập trung trong thời gian ngắn, mang tính chất huỷ diệt, cho nên công tác phòng trừ đôi khi gặp khó khăn.

Đối với mỗi loại rau đòi hỏi phải có một chế độ canh tác khác nhau và cao hơn hẳn so với các loại cây trồng khác như: làm đất phải kỹ, lượng phân chuồng phải hoai mục, phân đạm phải cân đối và lượng nước tưới phải thường xuyên, nhưng không úng, mặt khác nhiều loại rau có thể trồng xen, trồng gối nhau liên tiếp. Vì vậy cũng dể tạo điều kiện cho sâu, bệnh phát sinh gây hại và tích luỹ.

[EBOOK] SÂU BỆNH CHÍNH HẠI MỘT SỐ CÂY THỰC PHẨM VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, PHẠM THỊ NHẤT, NXB NÔNG NGHIỆP

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khóa: ebook, giáo trình, sâu bệnh hại một số cây thực phẩm, sâu bệnh hại cây thực phẩm, biện pháp quản lý sâu bệnh hại cây thực phẩm, kỹ thuật trồng cây thực phẩm, kỹ thuật trồng rau, sâu bệnh hại rau họ thập tự, sâu bệnh hại rau họ cà ớt, sâu bệnh hại cây đậu rau, sâu bệnh hại rau muống, sâu bệnh hại cây rau, biện pháp quản lý sâu bệnh hại cây rau
Xem thêm