Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] KỸ THUẬT CHĂN NUÔI VỊT THỊT, VỊT TRỨNG TRONG HỘ GIA ĐÌNH, PGS. TS. HOÀNG VĂN TIỆU, NXB LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

PHẦN CHĂN NUÔI VỊT
 
1. Giống vịt

1.1.    Phân loại giống vịt


Vịt là một trong những loài vật có nhiều đặc điểm quý, đặc biệt là khả năng lớn nhanh, đẻ nhiều trứng, kiếm mồi giỏi và ít mắc bệnh tật. Tầm quan trọng lớn nhất về mật kinh tế của vịt là khả năng cung cấp thịt, trứng, lông, về mặt giống, căn cứ vào mục đích kinh tế, người ta chia vịt thành 4 loại hình sản xuất sản phẩm, đó là:

-    Loại hình thịt

-    Loại hình trứng

-    Loại hình kiêm dụng

-    Loại hình làm cảnh

1.1.1.    Loại hỉnh thịt (meat type)
Bao gồm các giống vịt có đặc điểm nổi bật là:

-    Tầm vóc cơ thể lớn, tăng trọng nhanh, lúc trưởng thành vịt đực năng 3,5 - 5,0 kg, vịt mái nặng 3,0 - 3,6 kg.

[EBOOK] KỸ THUẬT CHĂN NUÔI VỊT THỊT, VỊT TRỨNG TRONG HỘ GIA ĐÌNH, PGS. TS. HOÀNG VĂN TIỆU, NXB LAO ĐỘNG  - XÃ HỘI

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.

Từ khoá: ebook, giáo trình, kỹ thuật chăn nuôi vịt thịt, kỹ thuật chăn nuôi vịt trứng, kỹ thuật chăn nuôi vịt thịt trong hộ gia đình, kỹ thuật chăn nuôi vịt trứng trong hộ gia đình, kỹ thuật chăn nuôi vịt
Xem thêm