Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] KỸ THUẬT CHĂN NUÔI GÀ SẠCH TRONG TRANG TRẠI, KS. NGUYỄN THANH BÌNH, NXB HÀ NỘI

PHẦN I

QUY CHUẨN KỸ THUẬT - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO TRẠI CHĂN NUÔI GIA CẦM AN TOÀN SINH HỌC

1.    QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định các điều kiện đảm bảo an toàn sinh học trong quá trình chăn nuôi gia cầm trong phạm vi cả nước.

2.    Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân chăn nuôi gia cầm có quy mô trang trại, công nghiệp theo quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

3.    Giải thích từ ngữ

-    An toàn sinh học trong chăn nuôi gia cầm là các biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn ngừa và hạn chế sự lây nhiễm của các tác nhân sinh học xuất hiện tự nhiên hoặc do con người tạo ra gây hại đến con người, gia súc và hệ sinh thái.

-    Tổng vi khuẩn hiếu khí là số lượng vi khuẩn có trong 1m3 không khí chuồng nuôi.

-    Coliform tổng số là số vi khuẩn dạng coli trong 100ml nước thải có khả năng lên men sinh hơi đường lactose ở nhiệt độ 37 độ/24 - 48 giờ ở điều kiện hiếu khí, được tính bằng MPN/100ml.

[EBOOK] KỸ THUẬT CHĂN NUÔI GÀ SẠCH TRONG TRANG TRẠI, KS. NGUYỄN THANH BÌNH, NXB HÀ NỘI

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.

Từ khoá: ebook, giáo trình, kỹ thuật chăn nuôi gà sạch trong trang trại, kỹ thuật nuôi gà sạch, nuôi gà sạch trong trang trại, kỹ thuật nuôi gà sạch quy mô trang trại
Xem thêm