Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] KỸ THUẬT CHĂN NUÔI GÀ TRONG NÔNG HỘ, NHIỀU TÁC GIẢ, NXB NÔNG NGHIỆP

Nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông, chăn nuôi, thú y các cấp để chuyển giao tốt các tiến bộ kỹ thuật mới đến vởi bà con nông dân là một trong những hoạt động quan trọng và ưu tiên của Hợp phần chăn nuôi Gia súc nhỏ - Chương trình Hỗ trợ phát triển Ngành nông nghiệp - ASPS. Để giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp một cách hiệu quả và bền vững, đặc biệt là đối với nông dân nghèo thì phương pháp truyền đạt phải phù hợp và đáp ứng được với trình độ cũng như nhu cầu của người nông dân.

Vì vậy, trong thời gian qua, Hợp phần Chăn nuôi Gia súc nhỏ (thực hiện dưới sự điều hành của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) đã nghiên cứu xây dựng tài liệu tập huấn cho người nông dân, phối hợp thật tốt giữa lý thuyết với thực hành và sử dụng phương pháp truyền đạt ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu với ngôn từ phổ thông ...thông qua Phương pháp tập huấn có sự tham gia (của người dân).

Tài liệu "Kỹ thuật chăn nuôi gà trong nông hộ" được Hợp phần Chăn nuôi Gia súc nhỏ tổ chức biên soạn và phát hành lần đầu tiên 1.000 bản vào đầu năm 2004. Cuốn tài liệu này là một phần của bộ tài liệu tập huấn gồm 3 tập: Kỹ thuật chăn nuôi lợn trong nông hộ; Kỹ thuật chăn nuôi gà trong nông hộ và Kỹ thuật chăn nuôi vịt, ngan trong nông hộ. Bộ tài liệu được xây dựng nhằm phục vụ các khoá đào tạo cho nông dân ở các lớp Tập huấn cho nông dân chăn nuôi tại nông hộ - FLS theo nguyên tắc đào tạo không chính quy cho người lớn, tài liệu cũng có thể sử dụng để đào tạo cho tập huấn viên (TOT) - những người sẽ tham gia tập huấn cho nông dân sau này. Sau đợt phát hành đầu tiên, bộ tài liệu đã được Hợp phần sử dụng rộng rãi ở các tỉnh Dự án, đã đào tạo được trên 1.000 tập huấn viên, 7.000 nông dân lớp FLS và nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng, cổ vũ nhiệt tình của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Để đáp ứng nhu cầu bạn đọc và góp phần đổi mới phương pháp đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân, Hợp phần Chăn nuôi Gia súc nhỏ tiếp tục nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, chỉnh sửa, bổ sung để tái bản cuốn sách "Kỹ thuật chăn nuôi gà trong nông hộ".

Mặc dù các tác giả đã nỗ lực để hoàn thiện cuốn sách song vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đông đảo bạn đọc để cuốn sách được hoàn chỉnh hơn trong những lẩn tái bản sau./.

[EBOOK] KỸ THUẬT CHĂN NUÔI GÀ TRONG NÔNG HỘ, NHIỀU TÁC GIẢ, NXB NÔNG NGHIỆP

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.

Từ khoá: ebook, giáo trình, Kỹ thuật chăn nuôi gà trong nông hộ, kỹ thuật nuôi gà, kỹ thuật chăn nuôi gà, kỹ thuật nuôi gà trong nông hộ, kỹ thuật chăn nuôi gà hộ gia đình, kỹ thuật chăm sóc gà, kỹ thuật nuôi gà đạt năng suất cao
Xem thêm