Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] CHĂN NUÔI LỢN NÁl SINH SẢN NĂNG SUẤT CAO - HIỆU QUẢ LỚN, GS. TSKH. LÊ HỒNG MẬN, NXB KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ

Trong công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước, nông nghiệp nước ta liên tục phát triển, sản lượng lúa, hoa màu, cây công nghiệp, thịt, trứng, sữa đều tăng đảm bảo cho nhu cầu đời sống ngày càng cao và cho nhu cầu xuất khẩu tăng.

Hoa màu lương thực tăng có nguồn thức ăn dồi dào cho chăn nuôi. Năm 2008 tổng đàn lợn cả nước đạt đến 26,7 triệu con, lợn nái 3,95 triệu con, sản lượng thịt lợn 22.386 ngàn con, có số lượng lớn phân hữu cơ cho đồng ruộng. Chăn nuôi lợn phát triển giải quyết được nhiều công lao động cho nhà nông, tăng nguồn thu nhập quan trọng trong gia đình.

Vì vậy, nhiều vùng chăn nuôi gia đình đã chuyển dần phương thức nuôi lợn truyền thống tận dụng sang chăn nuôi lợn hàng hóa kinh doanh, nhất là các vùng chăn nuôi lợn trọng điểm. Nhiều mô hình nông hộ, trang trại nuôi lợn nái, lợn thịt qui mô kinh doanh hàng chục, hàng trăm con, đạt năng suất cao, có lãi. Tuy nhiên, không ít gia đình chưa thực hiện được đồng bộ các biện pháp khoa học kỹ thuật chăn nuôi lợn, nhất là lợn nái, đực giống, nên năng suất đạt chưa cao.

Nhu cầu thịt lợn tăng nhiều cả số lượng và chất lượng, các địa phương đang mở rộng diện chọn giống tốt, đàn nái đẻ nhiều con, nuôi sống cao, mau lớn, tỷ lệ nạc nhiều để thực hiện chương trình "nạc hóa đàn lợn".

Cuốn sách "Chăn nuôi lợn nái sinh sản năng suất cao, hiệu quả lớn" giới thiệu với các nông hộ, trang trại có nuôi lợn nái tham khảo áp dụng các khâu kỹ thuật chủ yếu về chọn giống, dinh dưỡng thức ăn, chăm sóc nuôi dưỡng lợn nái, đực giống, lợn con theo mẹ và phòng chống một số bệnh. Nuôi tốt lợn nái sẽ có đàn con tăng, con giống tốt bụ bẫm để nuôi thịt có sức sống cao, chóng lớn, thịt ngon, tiêu tốn thức ăn thấp, có hiệu quả.

Trong biên soạn có tham khảo nhiều tài liệu của các tác giả chuyên ngành, song chắc chắn còn có thiếu sót, rất mong bạn đọc góp ý, xin tiếp thu bổ sung cho sách hoàn chỉnh hơn trong lần tái bản sau.

Xin chân thành cám ơn.

[EBOOK] CHĂN NUÔI LỢN NÁl SINH SẢN NĂNG SUẤT CAO - HIỆU QUẢ LỚN, GS. TSKH. LÊ HỒNG MẬN, NXB KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.

Từ khoá: ebook, giáo trình, chăn nuôi lợn, kỹ thuật chăn nuôi lợn, kỹ thuật chăn nuôi lợn nái, chăn nuôi lợn nái sinh sản năng suất cao, chăn nuôi lợn nái sinh sản năng suất cao hiệu quả lớn, kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản
Xem thêm