Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] CHĂN NUÔI BÒ THỊT NÔNG HỘ, TS. MAI VĂN SÁNH, NXB NÔNG NGHIỆP


Nhu cầu thịt đỏ đang ngày một tăng không những số lượng mà cả chất lượng. Bên cạnh công tác cải tiến di truyền thì còn phải nuôi dưỡng tốt để nâng cao năng suất và chất lượng thịt. Do quan niệm đơn giản là bò sẽ tự kiếm ăn bằng các nguồn thức ăn tự nhiên là đủ nên nông dân ít chú ý kỹ thuật chăn nuôi bò thịt, vì vậy nhìn chung bò nuôi thịt chưa được đáp ứng đẩy đủ nhu cầu dinh dưỡng và chưa phát huy hết tiềm năng của chúng.

Cuốn “Chăn nuôi bò thịt nông hộ" sẽ giúp cán bộ khuyến nông cơ sở và nông dân hiểu rõ hơn về chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý bò thịt hiệu quả, nâng cao khả năng tăng trọng, hiệu quả sử dụng thức ăn, tăng tỷ lệ thịt, giúp nông dân nâng cao thu nhập. Tác giả hy vọng cuốn sách sẽ bổ ích và được độc giả hoan nghênh đón nhận.

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã nhận được ý kiến từ GS. TS. Lê Viết Ly - Hội Chăn nuôi Việt Nam; từ các đồng nghiệp TS. Vũ Chí Cương, TS. Vũ Văn Nội, TS. Đinh Văn Tuyền và TS. Phạm Kim Cương công tác tại Viện Chăn nuôi cùng các bạn nước ngoài đang thực hiện dự án DelPHE 90 về “Tăng cường năng lực chăn nuôi đại gia súc trong nông hộ” TS. Anne Pearson, GS. Endang Baliarti, TS. Asep Sudarman và ThS. Song Kerya. Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu đó.

Cảm ơn sự tài trợ về tài chính của dự án DelPHE 90 thông qua Hội đồng Anh tại Việt Nam để cuốn sách ra mắt bạn đọc.

Cảm ơn KS. Nguyễn Kiêm Chiến và KS. Nguyễn Công Định về việc chuẩn bị bản thảo.

Trong sách có sử dụng một số ảnh của các tác giả khác mà không thể nêu tên. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của các bạn.

Chắc chắn cuốn sách không tránh khỏi những hạn chế, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc.

[EBOOK] CHĂN NUÔI BÒ THỊT NÔNG HỘ, TS. MAI VĂN SÁNH, NXB NÔNG NGHIỆP

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.

Từ khoá: ebook, giáo trình, chăn nuôi bò thịt ở nông hộ, kỹ thuật chăn nuôi bò thịt ở nông hộ, kỹ thuật chăn nuôi bò thịt, chăm sóc bò thịt, nuôi dưỡng bò thịt, quản lý bò thịt hiệu quả, nâng cao khả năng tăng trọng bò thịt, hiệu quả sử dụng thức ăn cho bò thịt, tăng tỷ lệ thịt cho bò thịt
Xem thêm