Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] CẨM NANG CHĂN NUÔI GÀ, GS.TSKH. LÊ HỒNG MẬN VÀ BS.TS. TRẦN VĂN BÌNH, NXB KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ

Trong gần 30 thập kỷ qua, ngành chăn nuôi gia cầm nước ta nói chung và chăn nuôi gà nói riêng phát triển mạnh. Nếu năm 1990 tổng đàn gia cầm cả nước là 80 triệu con, năm 2002 là 180 triệu con, dự báo kế hoạch năm 2010 là trên 360 triệu con, trong đó riêng tổng sản lượng gà các loại chiếm trên 70%.

Từ năm 1990 đến nay, bên cạnh duy trì phát triển các giống gà nội như gà Ri, gà Mía, gà Tàu vàng, gà Tây dé... nước ta đã nhập một số gà siêu thịt như gà AA, Isa, Ross, Lohmann, Avian, Coob, Habbrd..., một số giống gà siêu trứng (sản lượng trứng cao) như gà Lerghorn, gà Brao-nic, gà Hy-line, gà Isa Brao; một số giống gà kiêm dụng lông màu thả vườn như gà Tam Hoàng, gà Lương Phượng Hoa, gà Sasso, gà Kabir... Các giống gà này đã thích ứng với mọi phương thức chăn nuôi - công nghiệp, bản chăn thả, chăn thả trong các doanh nghiệp, trang trại, nông hộ ở mọi miền đất nước ta.

Muốn chăn nuôi gia cầm đạt hiệu quả kinh tế cao, bên cạnh yêu cầu cung cấp con giống tốt chưa đủ, vì năng suất của giống mới chiếm 40% mà cần phải cung cấp thức ăn dinh dưỡng đầy đủ - ảnh hưởng 50% năng suất và hiểu biết kỹ thuật chăn nuôi, quản lý, vệ sinh phòng bệnh - ảnh hưởng tới 10% năng suất.

Để cũng cố và tăng sự hiểu biết kiến thức chăn nuôi gà, góp phần nhỏ bé vào sự thành công kinh doanh gà của người chăn nuôi, chúng tôi biên soạn cuốn sách “Cẩm nang chăn nuôi gà” nhằm phổ biến các kiến thức chăn nuôi gà ở thế giới, trong nước và kinh nghiệm của bản thân mang tính phổ thông về giống, thức ăn, kỹ thuật chăn nuôi, ấp trứng, bệnh và vệ sinh phòng bệnh của gà...

Sách xuất bản lần đầu không tránh khỏi thiếu sót, mong bạn đọc chân thành góp ý để xuất bản lần sau sách được hoàn chỉnh hơn.

[EBOOK] CẨM NANG CHĂN NUÔI GÀ, GS.TSKH. LÊ HỒNG MẬN VÀ BS.TS. TRẦN VĂN BÌNH, NXB KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.

Từ khoá: ebook, giáo trình, cẩm nang chăn nuôi gà, kỹ thuật chăn nuôi gà, kỹ thuật nuôi gà, kỹ thuật chăm sóc gà, kỹ thuật nuôi gà đạt năng suất cao, kỹ thuật phòng trị bệnh cho gà
Xem thêm