Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP

Ngành nông nghiệp đóng vai trò chủ chốt trong sự phát triển toàn cầu vì "người nông dân cung cấp thực phẩm cho cả thế giới". Nông nghiệp cũng là nguồn tạo việc làm lớn thứ 2 trên thế giới. Về mặt lịch sử mà nói, nông nghiệp vô cùng quan trọng trên con đường phát triển của nhiều nước. Với sự đa dạng của các HTX trên thế giới -tại các cơ quan thông tấn, trường học và nhà cung cấp năng lượng xanh - thì nông nghiệp vẫn là ngành có nhiều HTX dưói hình thức doanh nghiệp. Gói tập huấn này được thúc đẩy bởi niềm tin đó là "các tổ chức nông nghiệp mạnh và tiêu biểu không thể thiếu được trong quá trình thúc đẩy dân chủ, phân phối thu nhập tốt hơn và phát triển kinh tế của một quốc gia.
Chứng cứ cho thấy nhiều quốc gia có ngành nông nghiệp quan trọng như Argentina, Ethiopia, Pháp, Ấn Độ, Hà Lan, New Zealand, và Mỹ cũng có thế có các HTX mạnh. Tuy nhiên, HTX nông nghiệp phải đối mặt với những thách thức bên trong và bên ngoài. Những thách thức bên ngoài có thể liên quan đến thị trường, các quy định, cơ sở hạ tầng hoặc biến đổi khí hậu. Những thách thức bên trong của HTX thường là vấn đề về quản trị và quản lý. HTX là một loại hình doanh nghiệp mà mục tiêu chính là không vì lợi nhuận nhưng đáp ứng được các yêu cầu và nguyện vọng của các thành viên. Thành viên HTX sở hữu thông qua cổ phần của HTX.

[EBOOK] KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, hợp tác xã nông nghiệp, tập huấn hợp tác xã nông nghiệp, kiến thức cơ bản về hợp tác xã nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn
Xem thêm