Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] GIÁO TRÌNH SINH THÁI HỌC NÔNG NGHIỆP

Phần I: LÝ THUYẾT
 
CHƯƠNG MỘT

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH THÁI HỌC
 
Nội dung 
Các nội dung sau đây sẽ được đề cập trong chương này:
 
#    Lược sử môn học và khái niệm về sinh thái học

#    Cấu trúc sinh thái học

#    Quy luật tác động của các nhân tố sinh thái

#    Ảnh hưởng của nhân tố vô sinh lên cơ thể sinh vật và sự thích nghi của chúng

#    Mối quan hệ giữa môi trường và con người

#    Ý nghĩa của sinh thái học trong đời sống và sản xuất nông nghiệp

MỤC TIÊU

Sau khi học xong chương này, sinh viên cần:

^ Nắm được khái niệm về sinh thái học

^ Hiểu được vai trò của sinh thái học đối với đời sống và sản xuất nông nghiệp

^ Phân biệt được nhân tố sinh thái vô sinh, hữu sinh và nhân tố con người

^ Phân tích được cơ chế động của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật.

[EBOOK] GIÁO TRÌNH SINH THÁI HỌC NÔNG NGHIỆP

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, Lược sử môn học và khái niệm về sinh thái học, Cấu trúc sinh thái học, Quy luật tác động của các nhân tố sinh thái, Ảnh hưởng của nhân tố vô sinh lên cơ thể sinh vật và sự thích nghi của chúng, Mối quan hệ giữa môi trường và con người, Ý nghĩa của sinh thái học trong đời sống và sản xuất nông nghiệp
Xem thêm