Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] CÔNG NGHỆ SINH HỌC MỘT SỐ LOÀI TẢO KINH TẾ, PGS. TS. TRƯƠNG VĂN LUNG, NXB KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI

Thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, trong nhiều năm qua chúng tôi đã thu được những kết quả trong nghiên cứu điều tra cơ bản và thực nghiệm nuôi trồng một số loài tảo. Trong cuốn chuyên khảo này, chúng tôi giới thiệu một số loài tảo tiêu biểu có giá trị kinh tế và giá trị sử dụng công nghiệp, góp phần với các nhà khoa học nghiên cứu và áp dụng công nghệ nuôi trồng chế biến các loài tảo này ở khu vực miền Trung Việt Nam.

Cuốn sách cũng giới thiệu với các cán bộ nghiên cứu khoa học, cán bộ giảng dạy sinh học, học viên cao học và sinh viên các trường Đại học liên quan tiếp cận một số vấn đề về tảo. Cuốn sách chuyên khảo này đã được viết vào năm 1996 và được Hội đồng Đào tạo Trường Đại học Khoa học Huế xét duyệt và được in để in lưu hành nội bộ. Từ các kết quả nghiên cứu tảo trong mấy năm gần đây, chúng tôi đã viết lại và bổ sung thêm nhiều dẫn liệu mới so với năm 1996.

Tuy nhiên, tài liệu tham khảo chưa thật dồi dào, cuốn sách không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự góp ý chân thành của các đồng nghiệp và bạn đọc.

Sách được xuất bản với sự tài trợ của Hội đồng Khoa học Tự nhiên.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Khoa học Tự nhiên, ngành Khoa học Sự sống, Bộ Khoa học - Công nghệ, đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất bản cuốn sách này.

[EBOOK] CÔNG NGHỆ SINH HỌC MỘT SỐ LOÀI TẢO KINH TẾ, PGS. TS. TRƯƠNG VĂN LUNG, NXB KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.

Từ khoá: ebook, giáo trình, công nghệ sinh học một số loài tảo kinh tế, kỹ thuật nhân nuôi một số loài tảo kinh tế, tảo trong nuôi trồng thuỷ sản, tảo chăn nuôi, khoa học sự sống, kỹ thuật nuôi trồng một số loài tảo
Xem thêm