Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÙNG NÔNG THÔN NGOẠI THÀNH TP. HỒ CHÍ MINH, TS. TRƯƠNG THI MINH SÂM (CHỦ BIÊN) ET AL., NXB KHOA HỌC XÃ HỘI

Công nghiệp hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn là khuynh hướng phát triển của tất cả các quốc gia trên thế giới. Đối với nước ta, nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp thì điều đó phải trở thành xu thế tất yếu; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta, là cơ sở để hoạch định các chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn.

TP. Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế lớn của cả nước, có lợi thế là nằm giữa một vành đai nông nghiệp nông thôn các huyện ngoại thành như : Hóc Môn, Bình Chánh, Thủ Đức, Cần Giờ và Củ Chi. Điều đó đòi hỏi trong quá trình phát triển nền kinh tế thành phố phải quan tâm đặc biệt đến khu vực chiếm vị trí quan trọng này, để kinh tế nông nghiệp vùng nông thôn ngoại thành và các ngành kinh tế khác có sự bổ sung, hỗ trợ cho nhau.

Trong những năm đầu của thiên niên kỷ mới đầy thời cơ và thách thức này, nông nghiệp ngoại thành TP. Hồ Chí Minh phải có sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu để hướng tới nền sản xuất hàng hóa đa dạng, vừa khai thác được lợi thế tiềm năng của vùng sinh thái, vừa tham gia cạnh tranh được với thị trường trong và ngoài nước theo phương hướng mà Đại hội Đảng bộ thành phố khóa VI đã đề ra : "Đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp, đồng thời với tăng cường đầu tư, xây dựng nông thôn mới, bố trí lại lao động nông nghiệp, có chính sách khuyến khích nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi... phù hợp với đặc điểm vùng nông thôn ven đô thị lớn... phát triển kinh tế hộ gia đình kết hợp trồng trọt, chăn nuôi và khai thác du lịch sinh thái...".

Vì vậy, phân tích động thái chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng nông thôn ngoại thành TP. Hồ Chí Minh, tìm hiểu những nguyên nhân thúc đẩy hay hạn chế tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trên cơ sở đó đề ra các giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết về nông nghiệp nông thôn của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI là một yêu cầu cấp bách.

Viện KHXH tại TP. Hồ Chí Minh xin trân trọng giới thiệu cuốn sách "Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng nông thôn ngoại thành TP. Hồ Chí Minh" nhằm cung cấp cho bạn đọc một số thông tin về thực trạng, sự biến đổi cơ cấu của khu vực nông nghiệp ngoại thành trong mối tương quan với các ngành kinh tế khác của TP. Hồ Chí Minh. Từ đó có thể rút ra những cơ sở khoa học cần thiết cho việc hoạch định một chiến lược phát triển kinh tế nói chung và phát triển ngành nông nghiệp nói riêng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa ở TP. Hồ Chí Minh.

Cuốn sách đề cập tới một số nội dung chính như sau :

1.    Một số vấn đề lý luận về kinh tế nông nghiệp và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

2.    Đặc điểm và thực trạng cơ cấu kinh tế nông nghiệp ngoại thành TP. Hồ Chí Minh.

3.    Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

4.    Kiến nghị một số giải pháp góp phần làm chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh theo hướng hiệu quả và đảm bảo môi trường sinh thái.

Cuốn sách này là sự thâu tóm những nội dung chính của đề tài nghiên cứu khoa học mà tập thể Trung tâm Kinh tế học và Phát triển thực hiện năm 2000.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn ở các cơ quan, ban ngành trong và ngoài TP. Hồ Chí Minh để đề tài hoàn thành tốt.

[EBOOK] CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÙNG NÔNG THÔN NGOẠI THÀNH TP. HỒ CHÍ MINH, TS. TRƯƠNG THI MINH SÂM (CHỦ BIÊN) ET AL., NXB KHOA HỌC XÃ HỘI

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.

Từ khoá: ebook, giáo trình, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn, Một số vấn đề lý luận về kinh tế nông nghiệp và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, Đặc điểm và thực trạng cơ cấu kinh tế nông nghiệp ngoại thành TP. Hồ Chí Minh, Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Kiến nghị một số giải pháp góp phần làm chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh theo hướng hiệu quả và đảm bảo môi trường sinh thái
Xem thêm