Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] GIÁO TRÌNH THUỶ SINH HỌC

Giáo trình “Thuỷ sinh vật học“ dùng cho học sinh Trung cấp kỹ thuật ngành Nuôi trồng thuỷ sản. Nhằm trang bị cho học sinh các kiến thức cơ bản về sinh thái học thuỷ vực và phân loại thuỷ sinh vật.

Trên cơ sở đó, học sinh sẽ vận dụng các kiến thức đã học vào sản xuất Nuôi trồng tnuỷ sản, công tác điều tra thu hoạch vực nước để góp phần phát triển Nuôi trồng và bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản.

[EBOOK] GIÁO TRÌNH THUỶ SINH HỌC

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, giáo trình thuỷ sinh học, nuôi trồng thuỷ sản, điều tra thu hoạch vực nước, sinh thái học thuỷ vực, phân loại thuỷ sinh, nuôi trồng và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản
Xem thêm