Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] GIÁO TRÌNH SINH THÁI HỌC

Chương I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA SINH THÁI HỌC

Sinh thái học là gì?


Sinh thái học là một trong những môn học cơ sở của sinh học, nghiên cứu về mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với sinh vật và sinh vật với môn trường tồn tại của nó ở những mức độ tổ chức khác nhau, từ cá thể, quần thể đến quần xã sinh vật và hệ sinh thái.

Những hiểu biết về sinh thái học xuất hiện rất sớm, ngay từ khi con người ra đời, song sinh thái học trở thành một khoa học thực sự chỉ trong khoảng hơn 100 năm qua. ở những ngày đầu khi mới ra đời, sinh thái học tập trung sự chú ý vào lịch sử đời sống của các loài động, thực vật và vi sinh vật. những hướng nghiên cứu như thế được gọi là sinh thái học cá thể (autoecology). Song, vào những năm sau, nhất là từ cuối thế kỉ thứ XIX, sinh thái học nhanh chóng tiếp cận với hướng nghiên cứu về cấu trúc và hoạt động chức năng của các bậc tổ chức cao hơn như quần xã sinh vật và hệ sinh thái. Người ta gọi hướng nghiên cứu đó là tổng sinh thái (synecology). Chính vì vậy, sinh thái học trở thành một “khoa học về đời sống của tự nhiên...về cấu trúc của tự nhiên, khoa học về cái mà sự sống đang bao phủ trên hành tinh đang hoạt động trong sự toàn vẹn của mình” (Chvartch, 1975).

So với lĩnh vực khoa học khác, sinh thái học còn rất non trẻ, nhưng do được kế thừa những thành tựu của các lĩnh vực khoa học trong sinh học, hóa học, vật lí học, khoa học về trái đất, toán học, tin học nên đã đề xuất những khái niệm, những nguyên lý và phương pháp luận khoa, đủ năng lực để quản lý mọi tài nguyên, thiên nhiên và quản lý cả hành vi của con người đối với thiên nhiên. Sinh thái học, do đó đã và đang có những đóng góp cực kì to lớn cho sự phát triển của nền văn minh nhân loại, nhất là khi loài người đang bước vào thời đại của nền văn minh trí tuệ, trong điều kiện dân số ngày một gia tăng, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mạnh, môi trường bị xáo trộn và ngày một trở nên ô nhiễm.

[EBOOK] GIÁO TRÌNH SINH THÁI HỌC

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, giáo trình sinh thái học, sinh thái học, hệ sinh thái, hệ sinh thái nông nghiệp, sinh thái học nông nghiệp, môi trường nông nghiệp, tài nguyên môi trường
Xem thêm