Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] GIÁO TRÌNH DI TRUYỀN HỌC ĐỘNG VẬT, GS. TS. PHAN CỰ NHÂN, NXB KHAO HỌC VÀ KỸ THUẬT

Khoa học di truyền đạt được những đỉnh cao nhất ngay từ đầu thế kỷ XXI, thế kỷ của sinh học, với các thành tựu nổi bật giải mã hệ gen người, nhân bản vô tính.

Sách di truyền học động vật xuất bản đề cập tới các cơ sở lý thuyết cơ bản về di truyền trên đối tượng động vật, giới thiệu các thành tựu nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn trong các lĩnh vực di truyền tế bào, di truyền hoá sinh, các phát hiện mới về cơ chế di truyền phân tử tập tính động vật.

Với những phát trỉển hiện tại cực nhanh của di truyền phân tử, sách dành ưu tiên cho các hướng mới trong di truyền học động vật, các phương pháp phân tích phân tử, đặc biệt đi sâu vào lĩnh vực công nghệ di truyền động vật, công nghệ ADN tái tổ hợp, công nghệ gen động vật tạo động vật truyền gen, sản xuất sản phẩm sinh học bằng kỹ thuật gen ...

Phần mới nhất của sách nhằm tiếp cận các thành tựu cập nhật của di truyền học những tháng đầu năm của năm 2001, với các lĩnh vực nhân bản vô tính động vật, giải mã hệ gen người.

Sách hy vọng được phục vụ cán bộ giảng dạy, sinh viên các trường đại học, các hệ đào tạo cao học, thạc sĩ, tiến sĩ sinh học, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu ở các trường, các viện, nghiên cứu khoa học mặt khác nhằm góp phần tự bồi dưỡng kiến thức di truyền học của đông đảo các thầy, cô giáo ở các trường trung học phổ thông, cao đẳng.

Sách Di truyền học động vật ra đời, chắc chắn còn nhiều hạn chế. Xin rất chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của hạn đọc.

[EBOOK] GIÁO TRÌNH DI TRUYỀN HỌC ĐỘNG VẬT, GS. TS. PHAN CỰ NHÂN, NXB KHAO HỌC VÀ KỸ THUẬT

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, di truyền học động vật, cơ sở lý thuyết cơ bản về di truyền trên đối tượng động vật, các thành tựu nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn trong các lĩnh vực di truyền tế bào, di truyền hoá sinh, các phát hiện mới về cơ chế di truyền phân tử tập tính động vật, di truyền học động vật, các phương pháp phân tích phân tử, đặc biệt đi sâu vào lĩnh vực công nghệ di truyền động vật, công nghệ ADN tái tổ hợp, công nghệ gen động vật tạo động vật truyền gen, sản xuất sản phẩm sinh học bằng kỹ thuật gen
Xem thêm