Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ VI SINH VẬT, ĐẠI HỌC HUẾ

Vi sinh vật (từ tiếng Hy Lạp mikros - nho, bios - cuộc sống, logos - học thuyết) là một phần của ngành khoa học sinh học nghiên cứu hình thái, sinh hoá và sinh lý, các tính chất có lợi và có hại của vi sinh vật nhằm sử dụng hiệu quả chung trong hoạt động thực tiễn của con người. Quá trình phát triển ngành vi sinh học có liên quan chặt chẽ với hoạt động con người, đã hình thành nên những lĩnh vực vi sinh học độc lập với những định hướng và nhiệm vu đa dạng. Những lĩnh vực sinh học bao gồm: đại cương, kỹ thuật, y tế, thú y, nông nghiệp, nước, vũ trụ v.v. Trong đó vi sinh đại cương và kỹ thuật vi sinh có tầm quan trọng lớn lao trong đời sống xã hội.

[EBOOK] GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ VI SINH VẬT, ĐẠI HỌC HUẾ

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.

Từ khoá: ebook, giáo trình, giáo trình công nghệ vi sinh, công nghệ vi sinh, công nghệ sinh học, vi sinh vật học, vi sinh học, giáo trình vi sinh đại cương, vi sinh đại cương, sinh học ứng dụng
Xem thêm