Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] GIÁO TRÌNH CẤP THOÁT NƯỚC, NGUYỄN ĐÌNH HUẤN VÀ NGUYỄN LAN PHƯƠNG, ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

I - ĐỊNH NGHĨA HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

a/ Định nghĩa:


HTCN 1 là tập hợp các công trình kỹ thuật dùng để thu, xử lý, dự trữ, điều hòa vận chuyển và phân phối nước đến các đối tượng sử dụng.

b/ Phân loại:

- Theo đối tượng sử dụng nước: HTCN đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, đường sắt...

- Theo mục đích sử dụng nước: HTCN sinh hoạt, sản xuất, chửa cháy.

- Theo phương pháp sử dụng nước: HTCN trực tiếp (thẳng), tuần hoàn, liên tục,...

- Theo loại ngụồn nước: HTCN mặt , ngầm,...

- Theo ngụyên tắc làm việc của hệ thống: HTCN có áp, không áp, tự chảy.

- Theo phương pháp chữa cháy: HTCN chữa cháy có áp lực cao, thấp,...

- Theo phạm vi cấp nước: HTCN bên ngoài nhà, HTCN bên trong nhà.

Việc phân loại này chỉ mang tính chất tương đối mà thôi vì chúng có thể có ý nghĩa đan xen nhau, không tách rời nhau, trong cái này có cái kia và ngược lại.

Ta có thể kết hợp các hệ thống đó lại với nhau, ví dụ HTCN sinh hoạt + chữa cháy, sản xuất + chữa cháy hoặc cả sinh hoạt + sản xuất và chữa cháy làm một. Đối với các khu đô thị và khu dân cư, người ta thường kết hợp HTCN sinh hoạt và chữa cháy làm một. Còn đối với các xí nghiệp công nghiệp (XNCN) có thể xây dựng một HTCN sản xuất riêng và một HTCN cho sinh hoạt và chữa cháy riêng. 

[EBOOK] GIÁO TRÌNH CẤP THOÁT NƯỚC, NGUYỄN ĐÌNH HUẤN VÀ NGUYỄN LAN PHƯƠNG, ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, giáo trình cấp thoát nước, cấp thoát nước, thuỷ nông, cấp thoát nước nông nghiệp, hệ thống tưới tiêu, hệ thống cấp thoát nước, tài nguyên môi trường, tài nguyên nước
Xem thêm