Sách báo tài liệu nông nghiệp

Zmarket Ecommerce Blogger Store Theme

Zmarket Bags là một theme blogspot tuyệt đẹp được convert từ nền tảng khác với đầy đủ chức năng. Zmarket Bags được thiết kế chuẩn responsive. Template có thể dùng để bán rất nhiều loại sản phẩm không chỉ riêng gì balo.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT:
  • Giao diện bootstrap chuẩn responsive
  • Bố cục đẹp, dễ nhìn
  • Slide banner ở trang chủ
  • Slide ảnh bên trong sản phẩm
  • Tab thông tin sản phẩm
Xem thêm