Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ HỆ THỐNG THỦY NÔNG (TẬP 2): QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH VÀ KHAI THÁC HỆ THỐNG THỦY NÔNG, NGUYỄN VĂN HIỆU (CHỦ BIÊN) ET AL., NXB HÀ NỘI

Giáo trình Quản lý hệ thống thủy nông được biên soạn theo chương trình đào tạo phục vụ công tác giảng dạy và học tập thuộc chuyên ngành Thủy lợi của Trường Trung học Nông nghiệp Hà Nội, đồng thời để thích hợp với tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp nước ta.

Giáo trình cung cấp cho học sinh một cách hệ thống những kiến thức cần thiết tạo điều kiện khi học sinh ra trường sẽ đảm nhiệm được chức năng, nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực quản lý nước và khai thác hệ thống thủy nông.

Giáo trình dùng làm tài liệu tham khảo cho các giáo viên dạy ở các trường trung học chuyên nghiệp, cán bộ ngành thủy lợi, nông nghiệp đang công tác làm nhiệm vụ quản lý nước và khai thác công trình ở các xí nghiệp, công ty...

Giáo trình đã được các chuyên gia: KS. Nguyễn Hồng Phương, PGS.TS. Trần Đức Dũng, TS. Trần Như Khuyên, KS. Nguyễn Đắc Lê... Thuộc chuyên ngành thủy lợi, nông nghiệp của Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, Trường Trung học Nông nghiệp Hà Nội đóng góp ý kiến.

Giáo trình Quản lý hệ thống thuỷ nông gồm 2 tập, do tập thể Trung tâm Nghiên cứu Máy thủy khí và Cơ giới hóa tưới tiêu - Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch biên soạn. Chủ biên KS. Nguyễn Văn Hiệu cùng cán bộ phòng Cơ giới hóa tưới tiêu và các bạn đồng nghiệp giúp đỡ.

Tập 1: Quản lý tưới (gồm 4 chương).

Tập 2: Quản lý công trình và khai thác hệ thống thủy nông (gổm 5 chương)

 
Do trình độ và thời gian có hạn nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, trong quá trình sử dụng rất mong sự đóng góp ý kiến của bạn đọc để giáo trình này ngày càng hoàn chỉnh phục vụ cho việc giảng dạy trong các trường trung học chuyên nghiệp được tốt hơn.

Quý bạn đọc có thể xem tiếp Tập 1 của bộ sách này TẠI ĐÂY.

[EBOOK] GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ HỆ THỐNG THỦY NÔNG (TẬP 2): QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH VÀ KHAI THÁC HỆ THỐNG THỦY NÔNG, NGUYỄN VĂN HIỆU (CHỦ BIÊN) ET AL., NXB HÀ NỘI

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, giáo trình quản lý hệ thống thuỷ nông, quản lý tưới, thiết kế hệ thống thuỷ nông, hệ thống thuỷ nông, thuỷ nông, thuỷ nông công trình, tài nguyên nước, thuỷ lợi, quản lý nước, quản lý thuỷ lợi, quản lý công trình thuỷ lợi, khai tháo hệ thống thuỷ nông, quản lý công trình thuỷ nông
Xem thêm