Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] GIÁO TRÌNH KINH TẾ THỦY SẢN, PGS. TS. VŨ ĐÌNH THẮNG VÀ GVC. KS. NGUYỄN VIẾT TRUNG, NXB LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

Nền nông nghiệp hiện đại ở Việt Nam bao gồm các ngành trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thuỷ sản đang trong quá trình hội nhập và phát triển. Sự hình thành và phát triển các ngành chuyên môn hoá hẹp trong nông nghiệp đã và đang đòi hỏi nhiều môn khoa học chuyên ngành từng bước hình thành và phát triển để đảm đương vai trò dẫn dắt, mở đường cho sự phát triển của mỗi ngành. Trong số các môn khoa học giữ vai trò dẫn dắt, mở đường cho sự phát triển ngành thuỷ sản Việt Nam, có môn học kinh tế thuỷ sản.

Trong những năm qua, môn học kinh tế thuỷ sản đã được bố trí trong khung chương trình đào tạo chuyên ngành kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Trường Đại học Kinh tế quốc dân, được giảng dạy cho các hệ đào tạo cử nhân chính quy và tại chức. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của sinh viên, giáo viên cũng như góp phần phục vụ nghiên cứu, ứng dụng của các cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý và chỉ đạo thực tiễn phát triển ngành thuỷ sản ở nước ta, chúng tôi đã phối hợp với Nhà Xuất bản Lao động - Xã hội xuất bản cuốn Giáo trình Kinh tế thuỷ sản.

Để bảo đảm yêu cầu về chất lượng của giáo trình, Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức các cuộc trao đổi học thuật, thảo luận đề cương với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài trường am hiểu về khoa học kinh tế thuỷ sản. Trong quá trình biên soạn các tác giả đã quán triệt tư tưởng phải đảm bảo tính cơ bản, hiện đại và phù hợp với điều kiện Việt Nam, trong từng chương cũng như trong toàn bộ giáo trình. Nội dung giáo trình gồm có 8 chương. Chương 1 trình bày vị trí của ngành thuỷ sản trong nông nghiệp và trong nền kinh tế Việt Nam; những đặc điểm của ngành thuỷ sản nói chung và ngành thuỷ sản Việt Nam nói riêng. Chương 2 giới thiệu nội dung cơ bản về quan hệ sản xuất trong ngành thuỷ sản Việt Nam. Các chương 3, 4, 5, 6 vã 7 để cập những vấn đề kinh tế sử dụng nguồn lực và nguồn lợi thuỷ sản; kinh tế học về nuôi trồng, khai thác, chế biến và thị trường thuỷ sản ở Việt Nam. Việc nghiên cứu những vấn để về quản lý nhà nước đối với ngành thuỷ sản Việt Nam được trình bày trong chương 8, nhưng cũng chỉ giới hạn ở một số vấn đề quan trọng nhất cho phù hợp với thời lượng giành cho môn học.

Giáo trình kinh tế thuỷ sản do PGS. TS. Vũ Đình Thắng và GVC. KS. Nguyễn Viết Trung đồng chủ biên, các tác giả tham gia biên soạn gồm:

-    PGS. TS. Vũ Đình Thắng biên soạn chương 1 và 2

-    GVC. KS. Nguyễn Viết Trung biên soạn chương 3, 4, 5 và 6

-    GVC. Hoàng Văn Định biên soạn chương 7

-    TS. Chu Tiến Quang biên soạn chương 8

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng do đây là lần ra mắt đầu tiên nên giáo trình Kinh tế thuỷ sản chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các độc giả và xin trân trọng cảm ơn.

[EBOOK] GIÁO TRÌNH KINH TẾ THỦY SẢN, PGS. TS. VŨ ĐÌNH THẮNG VÀ GVC. KS. NGUYỄN VIẾT TRUNG, NXB LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, giáo trình kinh tế thuỷ sản, kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, vị trí của ngành thuỷ sản trong nông nghiệp và trong nền kinh tế Việt Nam, những đặc điểm của ngành thuỷ sản nói chung và ngành thuỷ sản Việt Nam nói riêng, quan hệ sản xuất trong ngành thuỷ sản Việt Nam, kinh tế sử dụng nguồn lực và nguồn lợi thuỷ sản, kinh tế học về nuôi trồng, khai thác, chế biến và thị trường thuỷ sản ở Việt Nam
Xem thêm