Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] CSA THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH VỚI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM, NHIỀU TÁC GIẢ, CCAFS

Theo đánh giá của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) và Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC), Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu (BĐKH) ở cả hiện tại và trong tương lai. Dưới tác động của BĐKH, tần suất và cường độ các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng trong những năm qua, gây nhiều tổn thất to lớn về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế, xã hội ở Việt Nam. Với điều kiện tự nhiên đa dạng, tỷ lệ dân cư sống dựa vào nông nghiệp và tỷ lệ đói nghèo còn ở mức tương đối cao, BĐKH được dự báo tiếp tục có những tác động lớn đến kinh tế, xã hội tại Việt Nam trong các thập kỷ tiếp theo và là nguy cơ hiện hữu đối với mục tiêu xóa đói giảm nghèo, mục tiêu thiên niên kỷ và sự phát triển bền vững của quốc gia. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ lợi, thuỷ sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp, nông thôn) luôn chịu tác động lớn bởi BĐKH. Việt Nam hiện được coi là một trong những quốc gia xuất khẩu nông-thủy sản hàng đầu thế giới (gạo, hồ tiêu, điều, cà phê, trái cây, thủy sản...). Chính vì vậy, những tác động của BĐKH đối với sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam không chỉ tác động đến an ninh lương thực và giá cả thị trường nông-thủy sản trong nước, mà còn ảnh hưởng đến an ninh lương thực và thị trường nông- thủy sản trong khu vực và trên thế giới. Hiện nay, Chính phủ và Bộ Nông nghiệp & PTNT đã và đang có nhiều nỗ lực nhằm ứng phó với BĐKH, thể hiện qua các chính sách và các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động, kế hoạch hành động, đề án phát triển đã được ban hành và triển khai, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp thích ứng và giảm nhẹ BĐKH trong ứng phó với BĐKH của ngành nông nghiệp, nhằm đảm bảo việc thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, mục tiêu tăng trưởng ngành và giảm phát thải khí nhà kính.

Phát triển nông nghiệp thông minh với khí hậu (CSA) tại Việt Nam đang nhận được sự quan tâm của Chính phủ, sự hỗ trợ về kĩ thuật, công nghệ của quốc tế và sự đầu tư của khối doanh nghiệp tư nhân thông qua các dự án phát triển nông nghiệp xanh và bền vững. Bên cạnh đó, tri thức bản địa và sự chủ động của nông dân trong việc thích ứng với các biến đổi của điều kiện thời tiết hiện cũng đang ngày càng được đề cao và khuyến khích. Chiến lược về sản xuất nông nghiệp thông minh với khí hậu có thể sẽ là điểm khởi đầu phù hợp nhất cho một nền nông nghiệp Việt Nam bền vững, tăng trưởng ổn định và ứng phó tốt hơn với BĐKH.

Thực hiện sáng kiến của Chương trình Nghiên cứu "Biến đổi khí hậu, Nông nghiệp và An ninh lương thực (CCAFS)" của Hiệp hội Tổ chức Nghiên cứu nông nghiệp quốc tế (CGIAR), Văn phòng CCAFS Đông Nam Á và Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) đã giao Viện KHKT Nông lâm nghiệp MNPB (NOFMASI) chủ trì, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu và chuyên gia trong và ngoài nước thu thập, tập hợp và cập nhật một số giải pháp kĩ thuật, công nghệ CSA đã và đang được ứng dụng tại Việt Nam. Các giải pháp, biện pháp kĩ thuật, công nghệ CSA được lựa chọn giới thiệu trong cuốn sách này hoàn toàn khả thi khi được lựa chọn ứng dụng ở những điều kiện canh tác phù hợp tại các địa phương khác nhau của Việt Nam.

Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và PTNT) trân trọng giới thiệu cuốn sách "CSA -Thực hành nông nghiệp thông minh với khí hậu ở Việt Nam" như một tài liệu tham khảo có giá trị, làm cơ sở cho các ban ngành, cơ sở đào tạo, hệ thống khuyến nông, địa phương trong việc lựa chọn, thử nghiệm các giải pháp nông nghiệp CSA, nhằm ổn định và nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi và cải thiện thu nhập cho người dân trong bối cảnh BĐKH, tăng khả năng chống chịu và phục hồi trước các rủi ro về thời tiết, và giảm thiểu BĐKH.

[EBOOK] CSA THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH VỚI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM, NHIỀU TÁC GIẢ, CCAFS

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, biến đổi khí hậu, BĐKH, nóng lên toàn cầu, trái đất nóng lên, hiệu ứng nhà kính, tài nguyên môi trường, thực hành nông nghiệp thông minh ứng phó với khí hậu Việt Nam, nông nghiệp thông minh, ứng phó với biến đổi khí hậu
Xem thêm