Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] CÔNG NGHỆ VI SINH, TRẦN THỊ THANH, NXB GIÁO DỤC

Công nghệ vi sinh là một bộ phận quan trọng trong Công nghệ sinh học, là một môn khoa học nghiên cứu những hoạt động sống của vi sinh vật để áp dụng nó một cách tốt nhất vào các quy trình sản xuất ở quy mô công nghiệp.

Tuy là một ngành khoa học còn non trẻ, nhưng do những đóng góp quan trọng cho nhân loại về mặt lí luận cũng như thực tiễn, nên trong vài thập niên gần đây nó đã tiến những bước đáng kể và sẽ phát triển một cách đầy hứa hẹn ở thế kỉ XXI.

Để giúp cho sinh viên và các bạn quan tâm trên lĩnh vực này, bên cạnh giáo trình Vi sinh vật học đạt cương, CÔNG NGHỆ VI SINH sẽ cung cấp thêm những hiểu biết về thế giới vi sinh vật với những ứng dụng thực tiễn rất phong phú.

CÔNG NGHỆ VI SINH trình bày một cách khái quát những hiểu biết cơ bản về các vấn đề sau :

-    Những tiền đề cơ bản về hoá sinh học, di truyền học của Công nghệ vi sinh.

-    Các nguyên tắc cơ bản trong nuôi cấy vi sinh vật công nghiệp.

-    Một số quy trình công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất một số sản phẩm.

Lĩnh vực Công nghệ vi sinh rất rộng và đa dạng nên khó tránh khỏi những sai sót, hoặc chưa đáp ứng được mọi mong muốn của các bạn.

Xin chân thành tiếp thu và cám ơn sự góp ý của bạn đọc.

[EBOOK] CÔNG NGHỆ VI SINH, TRẦN THỊ THANH, NXB GIÁO DỤC

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, công nghệ sinh học, công nghệ vi sinh, hoá sinh học, di truyền học, công nghệ ứng dụng vi sinh vật, kỹ thuật nuôi cấy vi sinh vật công nghiệp, ứng dụng công nghệ sinh học vào nông nghiệp
Xem thêm