Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM: TĂNG GIÁ TRỊ, GIẢM ĐẦU VÀO, NHÓM NGÂN HÀNG THẾ GIỚI, NXB HỒNG ĐỨC

Trong vài thập kỷ gần đây, những người nông dân Việt Nam đã thực hiện thành công việc cung cấp đầy đủ lương thực cho đất nước, mở rộng thương mại, cung cấp nguồn lao động và nguyên liệu ổn định cho sản xuất công nghiệp. Ngành nông nghiệp đã giữ vai trò cơ bản trong công cuộc giảm nghèo và đảm bảo ổn định xã hội.

Nhưng các thay đổi về nhân khẩu học, kinh tế, thời tiết và các thay đổi khác đã làm cho sân chơi nông nghiệp cũng thay đổi theo. Vì vậy ngành nông nghiệp cũng phải điều chỉnh để đối mặt với thách thức và nắm bắt cơ hội mới. Đề án Tái cơ cấu Nông nghiệp ban hành năm 2013 của Chính phủ đã nêu rõ cần thực hiện chuyển hướng chiến lược ngành, tăng cường thể chế cơ bản, và điều chỉnh vai trò và công cụ hỗ trợ của chính phủ.

Báo cáo Phát triển Việt Nam đi sâu phân tích các chủ điểm này và ủng hộ một chiến lược nhằm "tăng giá trị, giảm đầu vào" (tức là tăng phúc lợi cho nông dân, người tiêu dùng, và xã hội đồng thời sử dụng ít nguồn lực hơn và giảm bớt tác động tới môi trường). Có thể thực hiện mục tiêu đó bằng cách thay đổi cơ cấu mà trong đó chính phủ "giảm chỉ đạo, tăng kiến tạo", nhất là trong mối liên hệ với nông dân, đầu tư tư nhân, tăng năng suất lao động và phát triển thị trường.

Quá trình chuyển hướng chiến lược hiện đang diễn ra trên một vài lĩnh vực kỹ thuật và tại nhiều địa bàn; ngoài ra, các phương pháp hỗ trợ phát triển hệ thống ngành kinh doanh nông nghiệp cũng đang được thử nghiệm. Sắp tới sẽ xuất hiện thêm các cơ hội tiếp tục thử nghiệm và nhân rộng các sáng kiến đã qua thử nghiệm và chứng tỏ hiệu quả.

[EBOOK] CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM: TĂNG GIÁ TRỊ, GIẢM ĐẦU VÀO, NHÓM NGÂN HÀNG THẾ GIỚI, NXB HỒNG ĐỨC

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam, tăng giá trị giảm đầu vào, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, kinh doanh nông nghiệp
Xem thêm