Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN TIÊU DÙNG CỦA CÁC SẢN PHẨM TRỒNG TRỌT VÀ CHĂN NUÔI, NXB LAO ĐỘNG - XÃ HỘI


Tài liệu Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi và các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn tiêu dùng trình bày các nội dung chính sau: Quy định về an toàn vệ sinh đối với sản phẩm trồng trọt, quy định về an toàn vệ sinh đối với sản phẩm chăn nuôi, phòng - trừ sinh vật gây hại tài nguyên thực vật, kiểm dịch thực vật, quản lý thuốc bảo vệ thực vật,...

Mời các bạn cùng tham khảo.

[EBOOK] CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN TIÊU DÙNG CỦA CÁC SẢN PHẨM TRỒNG TRỌT VÀ CHĂN NUÔI, NXB LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.

Từ khoá: ebook, giáo trình, an toàn tiêu dùng các sản phẩm trồng trọt, an toàn tiêu dùng các sản phẩm chăn nuôi, quy định pháp luật về bảo đảm an toàn tiêu dùng trong nông nghiệp,
Quy định về an toàn vệ sinh đối với sản phẩm trồng trọt, quy định về an toàn vệ sinh đối với sản phẩm chăn nuôi, phòng - trừ sinh vật gây hại tài nguyên thực vật, kiểm dịch thực vật, quản lý thuốc bảo vệ thực vật
Xem thêm