Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ KỸ THUẬT TRỒNG CÂY GIẺ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN KHKT, SỞ KHCN TỈNH CAO BẰNG

Cây giẻ ăn quả là cây trồng lâu đời, là đặc sản quý hiếm của tỉnh. Hiện nay ở Việt Nam duy nhất chỉ có Cao Bằng là có cây ăn quả này; với giá trị tuyệt hảo của chúng, trên thị trường trong và ngoài tỉnh, thường không đủ đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Những kết quả nghiên cứu khoa học toàn diện về cây giẻ ăn quả này chưa có, nhưng với giá trị to lớn, nhu cầu của thị trường, điều kiện tự nhiên thuận lợi, tỉnh ta xác định đó là một trong những cây ăn quả mũi nhọn, trong chiến lược phát triển cây ăn quả của tỉnh, cần ưu tiên đầu tư.

Để kịp thời phục vụ cho dự án; Phát triển cây giẻ ăn quả Trùng Khánh Cao Bằng giai đoạn 2001 -2008, phục vụ cho người sản xuất, cán bộ kỹ thuật... Sở Khoa học & Công nghệ (KH&CN) tỉnh Cao Bằng xuất bản tài liệu: Đặc điểm sinh trưởng và kỹ thuật trồng cây giẻ, nhằm cung cấp cho người sản xuất và các nhà chuyên môn về đặc điểm sinh trưởng; Kỹ thuật xây dựng vườn ươm; Chọn giống và tạo giống; Chép cắt và tỉa cành; Phòng trừ sâu bệnh, bệnh hại; thu hái và bảo quản hạt giẻ kèm theo một số hình ảnh minh họa. Đây cũng là đòi hỏi bức thiết của người sản xuất. Phần bảo quản và chế biến hạt giẻ sau thu hoạch chúng tôi sẽ xuất bản ở 1 số tài liệu gần đây.

Tài liệu này được biên soạn dựa trên các kết quả ban đầu nghiên cứu KHCN về cây giẻ của Sở KH và CN Cao Bằng, tài liệu tư vấn về vấn đề phát triển cây giẻ cho tỉnh Cao Bằng của chuyên gia EU, kinh nghiệm trồng cây giẻ của tỉnh và tham khảo nguồn tài liệu trồng giẻ của Trung Quốc. Nội dung tài liệu thiết thực, dễ hiểu phù hợp với người sản xuất. Đồng thời nhằm kích thích phát triển vùng nguyên liệu, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ KH&CN sau thu hoạch, nâng cao giá trị, hướng tới mở rộng thị trường cho cây giẻ ăn quả, Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh đang thực hiện dự án khoa học: "Xây dựng mô hình bảo quản và chế biến một số cây ăn quả đặc hữu mác mật, hạt giẻ của tỉnh", đã được tính và Bộ Khoa học & Công nghệ phê duyệt, Sở đã xây dụng xong cơ sở vật chất và đưa xưởng chế biến mác mật, hạt gịẻ vào sử dụng, sản phẩm đẫ có mặt trên thị trường, phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.

Tài liệu chuyên đề này đuợc xuất bản, hy vọng sẽ cung cấp cho người sản xuất, cán bộ kỹ thuật của tỉnh, mở rộng kiến thức khoa học công nghệ về trồng cây giẻ ăn quả, cùng nhau đưa cây giẻ phát triển, góp phần xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Trong quá trình biên soạn tài liệu không tránh khỏi những sai sót, rất mong được bạn đọc thông cảm, góp ý chân thành. Xin trân trọng cảm ơn quý bạn đọc.

[EBOOK] ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ KỸ THUẬT TRỒNG CÂY GIẺ, TÀI LIỆU PHỔ BIẾN KHKT, SỞ KHCN TỈNH CAO BẰNG

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.

Từ khoá: ebook, giáo trình, đặc điểm sinh trưởng cây giẻ, kỹ thuật trồng cây giẻ, trồng và chăm sóc cây giẻ, kỹ thuật chăm sóc cây giẻ, phòng trừ sâu bệnh hại cây giẻ, kỹ thuật quản lý dịch hại cây giẻ
Xem thêm