Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] VI SINH VẬT ĐẤT, KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ


Vi sinh vật đất là môn học nghiên cứu về các vi sinh vật tồn tại trong hệ sinh thái đất, và tác động qua lại giữa các vi sinh vật này và môi trường đất.

Mời quý bạn đọc tham khảo.

[EBOOK] VI SINH VẬT ĐẤT, KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, vi sinh vật đất, giáo trình vi sinh vật đất, hệ sinh thái đất, đất trồng trọt, môi trường đất, thổ nhưỡng, sinh học đất, hệ thống vi sinh vật đất, tác động qua lại giữa vi sinh vật và môi trường đất
Xem thêm