Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DẠY VÀ HỌC GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nằm trong khu vực Đông Nam Á, nơi được xem là vùng "rốn bão” của thế giới, Việt Nam được đánh giá là một trong những nước chịu nhiều thiệt hại và dễ bị tổn thương nhất bởi thiên tai và biến đổi khí hậu.

Trong những năm qua, chính phủ Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, cụ thể là Chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó biến đổi khí hậu.

Bộ tài liệu hướng dẫn "Dạy và học về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu” là một trong những tài liệu đâu tiên hướng dẫn cụ thể về dạy và học dành cho giáo viên và học sinh, nhằm từng bước nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Cuốn sách là bước đi kịp thời, góp phân thực thi Kế hoạch hành động Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của ngành Giáo dục giai đoạn 2011 - 2020.

Bộ tài liệu này được biên soạn trong hoạt động của dự án JANI - Mạng lưới sáng kiến vận động chính sách phòng chống thiên tai do Văn phòng viện trợ nhân đạo, Cộng đồng Châu Âu tài trợ. Nội dung tài liệu được xây dựng bởi tổ chức Sống và Học tập vì môi trường và cộng đồng (Live&Learn), tổ chức Cứu trợ Trẻ em và Plan tại Việt Nam, cùng với sự tham gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ tài liệu được phát triển dựa trên nhiều tài liệu giáo dục quốc tế và Việt Nam, đúc rút từ kinh nghiệm các nước và địa phương đối với công tác phòng chống thiên tai - ứng phó với biến đổi khí hậu tại trường học.

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu, giảng dạy thử tại một số trường học ở Yên Bái, đã có những chỉnh sửa, bổ sung; song vì đây là bộ tài liệu thí điểm, chắc chắn còn nhiều hạn chế, chúng tôi rất mong muốn nhận được những ý kiến xây dựng để bộ tài liệu hoàn thiện hơn. Trong thời gian tới, chúng tôi hi vọng sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều tài liệu tham khảo dành cho giáo viên và học sinh ở những độ tuổi khác nhau để góp phân đẩy mạnh Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của ngành Giáo dục.

Ban soạn thảo xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ DIPECHO, dự án JANI, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, Tổ chức Live&Learn, Tổ chức Plan và các cán bộ thuộc Vụ Khoa học - Công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thây cô giáo và các bạn học sinh huyện Trấn Yên - Yên Bái đã có những đóng góp quý báu cho quá trình xây dựng tài liệu này.

[EBOOK] TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DẠY VÀ HỌC GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.

Từ khoá: ebook, giáo trình, Dạy và học về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, biến đổi khí hậu, tài nguyên môi trường, hiệu ứng nhà kính, rủi ro thiên tai
Xem thêm