Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] KỸ THUẬT VƯỜN ƯƠM CÂY RỪNG Ở HỘ GIA ĐÌNH, PGS. NGUYỄN XUÂN QUÁT - PGS. NGUYỄN HỮU VĨNH - TS. PHẠM ĐỨC TUẤN, NXB NÔNG NGHIỆP

Từ khi luật Đất đai ra đời năm 1993 và có Nghị định 02/CP của Chính phủ năm 1994 về giao đất lâm nghiệp cho nông dân quản lý thì kinh tế hộ gia đình đã có chuyển biến to lớn, trở thành đơn vị kinh tế tự chủ. Tuy nhiên, việc giao đất lâu dài, ổn định cho hộ gia đình nông dân mới chỉ tạo điều kiện tiền đề, còn để giúp kỉnh tế hộ ở nông thôn phát triển thì cần phải giải quyết nhiều vấn đề khác như vốn đầu tư, áp dụng khoa học công nghệ, mở mang ngành nghề phi nông nghiệp... Vì vậy, việc hướng dẫn cách làm ăn, chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nông lâm nghiệp và phương pháp quản lý sản xuất đến tận hộ gia đình là việc làm cần đi trước một bước để giúp cho các hộ gia đình ở miền núi tăng thu nhập.

Nhưng lâu nay ở nhiều vùng miền núi, đồng bào các dân tộc vẫn sử dụng đất rừng theo kiểu khai thác bóc lột đất đai bằng phương thức canh tác lạc hậu như đốt nương làm rẫy, du canh du cư, chặt phá khai thác lâm sản bừa bãi, chăn thả gia súc tự do... đã dẫn đến hậu quả đất đai ngày càng suy kiệt, môi trường sinh thái bị hủy hoại và đời sống kinh tế của nhiều hộ gia đình vẫn rất khó khăn.

Để giúp các hộ gia đình tham gia vào thực hiện trồng rừng có hiệu quả trong Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng của nước ta, Cục Khuyến nông và khuyến lâm cho xuất bản cuốn sách “Kỹ thuật vườn ươm cây rừng ở hộ gia đình" để phổ bìén cách tạo ra cây con có chất lượng tốt phục vụ công việc trồng cây cây rừng. Trong cuốn sách các tác giả đã đề cập tương đối toàn diện đến các biện pháp kỹ thuật trong vườn ươm cây rừng với những quy mô khác nhau phù hợp cho nhiều đối tượng gia đình nông dân.

Cục Khuyển nông và khuyến lâm xin chân thành cảm ơn các nhà khoa học lâm nghiệp, Nhà xuất bản Nông nghiệp đã cộng tác trong suốt quá trình biên soạn và xuất bản cuốn sách này. Cục Khuyến nông và khuyến lâm hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu bổ ích cho công tác phổ cập của các khuyến lâm viên tới những hộ gia đình nông dân và có thể là tài liệu tham khảo cho cán bộ làm công tác lâm nghiệp ở nước ta. Tuy nhiên trong quá trình sản xuất tài liệu không thể tránh được những thiếu sót, mong bà con nông dân và bạn đọc thông cảm, tích cực góp ý kiến sửa chữa để tài liệu khuyến lâm có thể phục vụ ngày càng tốt hơn.

[EBOOK] KỸ THUẬT VƯỜN ƯƠM CÂY RỪNG Ở HỘ GIA ĐÌNH, PGS. NGUYỄN XUÂN QUÁT - PGS. NGUYỄN HỮU VĨNH - TS. PHẠM ĐỨC TUẤN, NXB NÔNG NGHIỆP

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, kỹ thuạt vườn ươm cây rừng, kỹ thuật sản xuất giống cây rừng, vườn ươm cây rừng ở hộ gia đình, khuyến lâm, kỹ thuật vườn ươm, kỹ thuật trong vườn ươm cây rừng
Xem thêm