Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] VAC GIA ĐÌNH, PHẠM VĂN TRANG, NXB NÔNG NGHIỆP

Cuốn ebook "VAC gia đình" được chia thành hai phần. Phần một giới thiệu đến bạn đọc nội dung kỹ thuật làm vườn. Phần này gồm 5 chương với các nội dung: Hiện trạng vườn hiện nay và một số cây thường trồng trong vườn, kỹ thuật nhân giống cây ăn quả, kỹ thuật trồng cây ăn quả trong vườn, kỹ thuật trồng rau màu và cây gia vị, phòng trị sâu bệnh và bảo vệ cây trong vườn.

Phần hai cuốn ebook "VAC gia đình" sẽ tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc kỹ thuật nuôi thủy sản và kỹ thuật chăn nuôi. Cụ thể về các nội dung như: Tập tính sinh sản của một số loài thủy sản nuôi trong ao, kỹ thuật nuôi cá trong hệ thống VAC, bệnh của một số loài thủy sản và cách phòng trị, kỹ thuật chăn nuôi lợn, gà, chim bồ câu,.... Hi vọng với Tài liệu này sẽ cung cấp những kinh nghiệm cho người dân trong việc phát triển mô hình VAC gia đình. 

[EBOOK] VAC GIA ĐÌNH, PHẠM VĂN TRANG, NXB NÔNG NGHIỆP

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.

Từ khoá: ebook, giáo trình, VAC gia đình, mô hình VAC, Hiện trạng vườn hiện nay và một số cây thường trồng trong vườn, kỹ thuật nhân giống cây ăn quả, kỹ thuật trồng cây ăn quả trong vườn, kỹ thuật trồng rau màu và cây gia vị, phòng trị sâu bệnh và bảo vệ cây trong vườn,
Tập tính sinh sản của một số loài thủy sản nuôi trong ao, kỹ thuật nuôi cá trong hệ thống VAC, bệnh của một số loài thủy sản và cách phòng trị, kỹ thuật chăn nuôi lợn, gà, chim bồ câu
Xem thêm