Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993 - 2005 VÀ ĐỊNH HƯỚNG TỪ 2006 - 2010, BỘ NN&PTNT


Trong thời gian qua, nền nông nghiệp nước ta có những bước phát triển mạnh mẽ, đã và đang chuvển dần từ nền sản xuất tiểu nông, tự cung tự cấp sang nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá. Từ một nước phải nhập khẩu gạo, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu nông sản có thứ bậc trên thế giới: đứng thứ nhất về xuất khẩu hạt tiêu; đứng thứ hai về gạo, cà phê và hạt điều; đứng thứ tư về cao su và đứng thứ sáu về chè... Ngoài ra còn xuất khẩu nhiều loại nông sản khác như rau quả, thịt lợn... Đời sống của đại bộ phận nông dân ngày càng được cải thiện. Có được những thành tựu này là nhờ sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, sự nỗ lực của hàng chục triệu hộ nông dân và đóng góp to lớn của tất cả các ban, ngành từ trung ương đến địa phương, trong đó có hệ thống Khuyến nông Việt Nam.

Hệ thống Khuyến nông Việt Nam được chính thức hình thành sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 13/CP về công tác khuyến nông, ngày 2 tháng 3 năm 1993. Sự ra đời của hệ thống Khuyến nông Việt Nam đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp phát triển nông nghiệp-nông thôn nước ta. Qua hơn mười năm hoạt động, khuyến nông đã có những đóng góp to lớn trong quá trình phát triển nông nghiệp, nâng cao dân trí và trình độ kỹ thuật cho nông dân. Hầu hết các giống cây, con mới trong sản xuất hiện nay, chủ yếu do kênh khuyến nông (khuyến nông nhà nước, khuyến nông tự nguyện) chuyển giao và tham gia phát triển, làm tăng nhanh năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi. Đảng và Nhà nước đã đánh giá cao hoạt động của Khuyến nông Việt Nam; Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1998 và Huân chương Lao động hạng Nhì sau 10 năm hoạt động (năm 2003).

Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng kết hoạt động Khuyến nông Việt Nam từ 1993 đến 2005, nhằm đánh giá kết quả công tác khuyến nông thời gian qua và định hướng hoạt động cho giai đoạn từ năm 2006 đến 2010.

[EBOOK] TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993 - 2005 VÀ ĐỊNH HƯỚNG TỪ 2006 - 2010, BỘ NN&PTNT

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về tại đây: PART 1 / PART 2.

Từ khoá: ebook, giáo trình, tổng kết hoạt động khuyến nông Việt Nam, kết quả hoạt động khuyến nông Việt Nam, định hướng công tác khuyến nông, công tác khuyến nông, khuyến nông
Xem thêm