Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] TÀI LIỆU TẬP HUẤN KỸ THUẬT SƠ CHẾ BẢO QUẢN QUẢ, NHIỀU TÁC GIẢ, TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ QUỐC GIA, BỘ NN&PTNT

Cuốn sách “Kỹ thuật sơ chế bảo quản (SCBQ) quả” ra đời nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao về kỹ thuật SCBQ quả của cán bộ khuyến nông các cấp. Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở các tài liệu tham khảo cập nhật trong, ngoài nước và tổng kết những kinh nghiệm thực tiễn ở các địa phương nước ta.

Đối tượng sử dụng cuốn sách là các cán bộ khuyến nông cấp tỉnh và huyện.

Nội dung sách gồm:

Phần 1: Khái niệm cơ bản liên quan đến SCBQ và phương pháp bảo quản (BQ) quả.

Phần 2: Đề cương bài giảng về SCBQ quả.

Ở phần 1 ngoài các khái niệm cơ bản liên quan đến SCBQ quả, chúng tôi đưa ra kỹ thuật BQ cụ thể cho 7 loại quả phổ biến ở Việt Nam bao gồm: chuối, dứa, mận, quả có múi, thanh long, vải, xoài. Cán bộ khuyến nông có thể lựa chọn những đối tượng quả phổ biến ở địa phương để giảng dạy. Phần 2 của cuốn sách là đề cương bài giảng về SCBQ quả, trong đó phần kế hoạch bài giảng chúng tôi đưa ra thời gian cần thiết cho mỗi chuyên đề. Khi áp dụng vào giảng dạy, thời gian này có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của lớp học.

Cuốn sách là thành quả của sự hợp tác giữa Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch.

Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, chắc chắn cuốn sách vẫn còn nhiều hạn chế. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia xin trân trọng giới thiệu cuốn sách này và mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc.

[EBOOK] TÀI LIỆU TẬP HUẤN KỸ THUẬT SƠ CHẾ BẢO QUẢN QUẢ, NHIỀU TÁC GIẢ, TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ QUỐC GIA, BỘ NN&PTNT

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, kỹ thuật sơ ché bảo quản quả, Khái niệm cơ bản liên quan đến sơ chế bảo quản, phương pháp bảo quản quả, bảo quản sau thu hoạch, kỹ thuật sơ chế và bảo quản chuối, kỹ thuật sơ chế và bảo quản dứa, kỹ thuật sơ chế và bảo quản mận, kỹ thuật sơ chế và bảo quản quả có múi, kỹ thuật sơ chế và bảo quản thanh long, kỹ thuật sơ chế và bảo quản vải, kỹ thuật sơ chế và bảo quản xoài
Xem thêm