Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] TÀI LIỆU TẬP HUẤN KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG NẤM, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THỰC HÀNH NÔNG DÂN NÔNG NGHIỆP SINH THÁI, VIỆN NGHIÊN CỨU SINH THÁI CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Sách cung cấp cho quý bạn đọc các hiểu biết về giá trị và đặc tính sinh thái, kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc và thu hoạch một số loại nấm ăn, nấm dược liệu như nấm mộc nhĩ, nấm sò, nấm mỡ, nấm rơm, nấm linh chi.

Mời quý bạn đọc tham khảo.

[EBOOK] TÀI LIỆU TẬP HUẤN KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG NẤM, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THỰC HÀNH NÔNG DÂN NÔNG NGHIỆP SINH THÁI, VIỆN NGHIÊN CỨU SINH THÁI CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, kỹ thuật nuôi trồng nấm ăn, kỹ thuật nuôi trồng nấm dược liệu, kỹ thuật nuôi trồng nấm mộc nhĩ, kỹ thuật nuôi trồng nấm sò, kỹ thuật nuôi trồng nấm mỡ, kỹ thuật nuôi trồng nấm rơm, kỹ thuật nuôi trồng nấm linh chi
Xem thêm