Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] SỔ TAY PHƯƠNG PHÁP CÙNG THAM GIA LÀM TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KHUYẾN LÂM, TS. PHẠM ĐỨC TUẤN (CHỦ BIÊN), NXB NÔNG NGHIỆP

Nhằm phổ biến cách làm mới trong việc cùng tham gia làm tài liệu khuyến lâm, Cục phát triển Lâm nghiệp đã cho biên soạn cuốn sổ tay phương pháp cùng tham gia làm tài liệu đào tạo khuyến lâm.

Để có thể hoàn thành cuốn sách này, tác giả đã tham gia các khóa đào tạo ở trong và ngoài nước, đồng thời đã tiến hành nhiều khóa thử nghiệm đào tạo cho các dự án, các cơ quan khuyến nông - khuyến lâm một số tỉnh, từ đó tổng kết thành bài học phù hợp với yêu cầu của công tác khuyến lâm.

Cuốn sổ tay phương pháp cùng tham gia làm tài liệu đào tạo khuyến lâm bao gồm những bước làm cụ thể trong quá trình biên soạn tài liệu tập huấn khuyến lâm. So với các phương pháp khác thì đây là một phương pháp làm công phu tỉ mỉ, đòi hỏi phải được đào tạo và thực hành mới đem lại kết quả tốt.

Cục phát triển Lâm nghiệp hy vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho cán bộ khuyến nông, khuyến lâm các cấp để áp dụng vàọ thực tiễn công tác của mình một cách có hiệu quả.

Tập thể các tác giả, biên tập viên và họa sĩ đã có nhiều cố gắng trong việc biên soạn tài liệu. Tuy nhiên, tài liệu vẫn còn những thiếu sót nhất định. Chúng tôi mong muốn trong quá trình sử dụng tài liệu, bạn đọc sẽ có nhiều ý kiến đóng góp để hoàn thiện tài liệu phục vụ đông đảo người sử dụng hơn nữa.

[EBOOK] SỔ TAY PHƯƠNG PHÁP CÙNG THAM GIA LÀM TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KHUYẾN LÂM, TS. PHẠM ĐỨC TUẤN (CHỦ BIÊN), NXB NÔNG NGHIỆP

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, sổ tay phương pháp khuyến lâm, phương pháp khuyến lâm, sổ tay phương pháp làm tài liệu khuyến lâm, khuyến lâm, phương pháp tham gia làm tài liệu khuyến lâm
Xem thêm