Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT CHO CHÈ BÚP TƯƠI, TỔ CHỨC HÀ LAN SNV

Đến năm 2010, Việt Nam có 136 nghìn ha chè và ước tính có khoảng 600 nghìn hộ gia đình tham gia trồng chè. Tỷ trọng xuất khẩu chè của Việt Nam luôn ở mức cao, năm 2010 đạt hơn 73%. Tuy nhiên, giá chè xuất khẩu còn thấp, chỉ bằng 60 - 70% giá chè trung bình của thế giới. Việt Nam có lợi thế về sản lượng, nhưng do giá chè thấp nên đóng góp của ngành đối với cải thiện sinh kế của hộ gia đình trồng chè còn hạn chế, đặc biệt là những hộ ở vùng sâu, vùng xa. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiệu quả sản xuất chè của Việt Nam còn thấp, song chủ yếu là do chất lượng sản phẩm chè của chúng ta chưa cao, dư lượng hóa chất còn vượt mức cho phép do sử dụng thiếu kiểm soát thuốc BVTV và phân hóa học, vệ sinh trong chế biến chưa tốt v.v. làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Tố chức Phát triển Hà Lan SNV đã và đang hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị ngành chè của Việt Nam từ những năm 2007, tập trung ở 3 tỉnh Lai Châu, Hà Giang và Lào Cai với mục tiêu tăng thu nhập và tạo công ăn việc làm cho những hộ gia đình trồng chè, ưu tiên những hộ gia đình nghèo. Một trong những ưu tiên hỗ trợ của SNV đối với ngành chè là thúc đấy áp dụng tiêu chuẩn chất lượng trong sản xuất chè, trong đó có quy trình VietGAP và tiêu chuẩn hữu cơ. với mong muốn phố biến và thúc đấy các hộ gia đình và doanh nghiệp sản xuất chè theo quy trình VietGAP đế đảm bảo sức khỏe người lao động, người tiêu dùng và nâng cao giá trị sản phẩm góp phần cải thiện sinh kế của người nghèo, SNV xây dựng cuốn số tay "Hướng dẫn Thực hành Sản xuất Nông nghiệp tốt cho Chè Búp tươi" và cung cấp miễn phí cho các hộ gia đình và doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh chè.

Cuốn sổ tay này được in thành quyển và cung cấp cho các hộ gia đình và doanh nghiệp tại 3 tỉnh Lai Châu, Hà Giang và Lào Cai, đồng thời bản mềm (bản điện tử) sẽ được cập nhật trên website của tổ chức http://www.snvworld.org/EN/C0LINTRIES/VIETNAM/Pages/ default.aspx và một số website khác để nhiều cá nhân, tố chức có thể tiếp cận và sử dụng.

Bộ NNPTNT đã có những văn bản pháp quy và tài liệu hướng dẫn thực hành VietGAP cho chè, nhưng với mục tiêu xây dựng một cuốn số tay ngắn gọn, dễ hiểu, thân thiện với người sử dụng SNV thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và bổ sung hình ảnh, các mẫu biểu để minh hoạ trong cuốn sổ tay này. Do những hạn chế về phương pháp biên soạn, hiểu biết về kỹ thuật, cuốn sổ tay "Hướng dẫn Thực hành Sản xuất Nông nghiệp tốt cho Chè Búp tươi"sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý của bạn đọc đế cuốn sổ tay được hoàn thiện hơn.

[EBOOK] SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT CHO CHÈ BÚP TƯƠI, TỔ CHỨC HÀ LAN SNV

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, sổ tay thực hành nông nghiệp tốt cho chè búp tươi, sổ tay VietGAP cho chè búp tươi, nông nghiệp sạch, nông nghiệp tốt, kỹ thuật sản xuất chè búp tươi theo VietGAP
Xem thêm