Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH NUÔI TỐT (GAP) TÔM SÚ THÂM CANH Ở VIỆT NAM

Sổ tay Hướng dẫn Thực hành Nuôi tốt (GAP) cho đối tượng tôm sú nuôi thâm canh do tập thể các nhà khoa học, các nhà quản lý và công nhân kỹ thuật tham gia trong Đề tài/Dự án ứng dụng Qui phạm Thực hành nuôi tốt (GAP) cho đối tượng tôm sú, kết hợp với nội dung BMP của Đầu ra 7 Hợp phần SUMA (Hỗ trợ Nuôi trồng Thủy sản nước mặn, nước lợ) nhầm hướng dẫn cho người nuôi tôm những biện pháp kỹ thuật và quản lý cần thực hiện trong phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm và tăng thêm lợi nhuận cho cộng đồng người nuôi tôm.

Cục quản lý CL ATVS&TYTS, cơ quan chủ trì đề tài và dự án GAP, chân thành cảm ơn Hợp phần SUMA và Mạng lưới Nuôi trồng Thủy sản Châu Á Thái Bình Dương (NACA) đã tài trợ kinh phí in cuốn sổ tay này.

Nhóm cán bộ xây dựng Sổ tay Hướng dẫn Thực hành Nuôi tốt (GAP) Tôm sú Thâm canh ở Việt Nam rất mong nhận được góp ý của các nhà khoa học, các chuyên gia quản lý và bà con nuôi tôm để giúp chúng tôi bổ sung hoàn thiện sổ tay cho các lần tái bản sau.

[EBOOK] SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH NUÔI TỐT (GAP) TÔM SÚ THÂM CANH Ở VIỆT NAM

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, sổ tay nuôi tôm sú VietGAP, hướng dẫn thực hành nuôi tốt tôm sú thâm canh, kỹ thuật nuôi tôm sú thâm canh, nuôi tôm sú sạch, nuôi tôm sú theo hướng GAP
Xem thêm