Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÒNG TRỪ NHỆN LÔNG NHUNG TRUYỀN BỆNH CHỔI RỒNG HẠI NHÃN, CỤC BVTV, TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA, NXB VĂN HOÁ DÂN TỘC

Bệnh chổi rồng hại nhãn do nhện lông nhung là môi giới truyển bệnh đã phát sinh thành dịch và gây thiệt hại nặng cho nhiều vườn nhãn tại một số tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian gần đây (từ 2009 - 2011). Tính đến cuối năm 2011, đã có khoảng 22.728 ha nhãn bị nhiễm bệnh phân bố tại 5 tỉnh: Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Sóc Trăng và Trà Vinh; trong đó gần 15.625 ha bị nhiễm nặng, hơn 7.107 ha bị nhiễm trung bình - nhẹ. Hiện nay nhiều tỉnh đã công bố dịch, và tập trung mọi nỗ lực phòng chống dịch hại. Tuy nhiên, dịch hại này vẫn đang còn là mối nguy hiểm cho sản xuất nhãn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Để phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh chổi rồng hại nhãn, Cục Bảo vệ thực vật ấn hành Sổ tay hướng dẫn phòng trừ nhện lông nhung truyền bệnh chổi rồng hại nhãn. Sổ tay được biên soạn từ những kết quả nghiên cứu của đề tài cấp bộ và kết quả thực tiễn, kinh nghiệm phòng chống dịch tại các địa phương.

Mong rằng Sổ tay này là tài liệu hướng dẫn cơ bản có ích đối với công tác phòng trừ nhện lông nhung truyền bệnh chổi rồng hại nhãn.

[EBOOK] SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÒNG TRỪ NHỆN LÔNG NHUNG TRUYỀN BỆNH CHỔI RỒNG HẠI NHÃN, CỤC BVTV, TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA, NXB VĂN HOÁ DÂN TỘC

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, sổ tay hướng dẫn phòng trừ nhện lông nhung truyền bệnh chổi rồng hại nhãn, nhện lông nhung, phòng trừ nhện lông nhung, kỹ thuật phòng trừ nhện lông nhung, bệnh chổi rồng hại nhãn, phòng ngừa bệnh chổi rồng hại nhãn
Xem thêm