Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] SỔ TAY HỎI ĐÁP THỰC HÀNH TỐT VÀ AN TOÀN SINH HỌC TRONG CHĂN NUÔI VỊT, NGAN (VỊT XIÊM) BỐ MẸ QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ

Cuốn ebook "Sổ tay hỏi đáp thực hành tốt và an toàn sinh học trong chăn nuôi vịt, ngan (vịt xiêm) bố mẹ quy mô vừa và nhỏ" được viết dưới dạng hỏi đáp gồm 145 câu hỏi thường gặp trong chăn nuôi gia cầm (vịt, ngan, vịt xiêm) bố mẹ áp dụng thực hành tốt và an toàn sinh học.

Kính mời quý bạn đọc tham khảo.

[EBOOK] SỔ TAY HỎI ĐÁP THỰC HÀNH TỐT VÀ AN TOÀN SINH HỌC TRONG CHĂN NUÔI VỊT, NGAN (VỊT XIÊM) BỐ MẸ QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, Sổ tay hỏi đáp thực hành tốt và an toàn sinh học trong chăn nuôi vịt, ngan (vịt xiêm) bố mẹ quy mô vừa và nhỏ, thực hành tốt trong chăn nuôi vịt ngan, an toàn sinh học trong chăn nuôi vịt ngan, thực hành tốt và an toàn sinh học trong chăn nuôi vịt ngan vịt xiêm
Xem thêm