Sách báo tài liệu nông nghiệp

[EBOOK] SINH THÁI HỌC HỆ SINH THÁI, GS. TS. VŨ TRUNG TẠNG, NXB GIÁO DỤC

Sinh thái học là khoa học nghiên cứu về các mối quan hệ thống nhất giữa sinh vật với môi trường. Như Viện sĩ viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô, X. X. Chvartch (1975) đã viết “Sinh thái học là khoa học về đời sống của tự nhiên. Nếu Sinh thái học đã xuất hiện cách đây hơn 100 năm như một khoa học về mối tương tác giữa cơ thể và môi trường thì ngày nay nỏ trở thành một khoa học về cấu trúc của tự nhiên, khoa học về cáị mà sự sống bao phủ trên hành tinh đang hoạt động trong sự toàn vẹn của mình”.

Từ khi ra đời, Sinh thái học đã có những đóng góp to lớn cho nền văn minh nhân loại. Ngày nay, khi áp lực dân số gia tăng, nhu cầu đời sống và trình độ khoa học - công nghệ ngày một cao, con người càng can thiệp sâu vào các quá trình tự nhiên thì Sinh thái học đang phải tập trung mọi cố gắng của mình vào việc nghiên cứu và giải quyết những hậu quả do con người gây ra, nhằm thiết lập lại mối quan hệ hài hoà giữa con người với thiên nhiên. Do đó, Sinh thái học không chỉ là nhu cầu của nhận thức mà trở thành những nguyên tắc, nền tảng khoa học cho chiến lược phát triển bền vững của xã hội loài người.

Như các quốc gia khác, ở nước ta, Sinh thái học đang dần được phổ cập trong các trường, từ bậc Trung học cơ sở đến bậc sau Đại học thuộc nhiều lĩnh vực trong khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Hơn nữa, kiến thức Sinh thái học ngày càng đi sâu vào đời sống của quảng đại quần chúng.

Các sách giáo khoa và tài liệu phổ cập về Sinh thái học đã được xuất bản ngày một đa dạng. Sinh thái học hệ sinh thái (System Ecology) là một trong những tài liệu chuyên sâu mà nội dung của nó tập trung vào những nguyên lý cơ bản trong cấu trúc, hoạt động chức năng của các thành phần cấu tạo nên hệ sinh thái cũng như toàn bộ hệ thống để hệ tồn tại và phát triển bền vững trong suốt quá trình tiến hoá. Trên cơ sở hiểu biết những thuộc tính vốn có của hệ sinh thái, chúng ta càng nhận rõ vị trí và vai trò của các thành viên tham gia vào hệ thống, bao gồm cả con người và hoạt động của con người.

Trong lịch sử tiến hoá, các hệ sinh thái nói riêng hay sinh quyển nói chung đã trải qua bao thăng trầm để đạt đến trạng thái tương đối ổn định như ngày nay. Tiếc thay, sau Kỷ Băng hà lần cuối, Trái Đất đang ở vào giai đoạn tương đối yên tĩnh thì hoạt động của con người lại trở thành nhân tố gây hỗn loạn, tạo ra những hậu quả sinh thái nặng nề đối với đời sống của sinh quyển. Các nhà khoa học cho rằng, nếu không được ngăn chặn thì hậu quả đó chẳng kém gì những “tai biến” địa chất đã từng xảy ra trước đây.

Con người phải sớm thay đổi nhận thức và hành động để xây dựng chiến lược khai thác và quản lý hiệu quả đa dạng sinh học, chống suy thoái môi trường để phát triển bền vững và để cứu lấy Trái Đất hay cứu lấy chính mình.

Sinh thái học hệ sinh thái ra đời được xem như một tài liệu tham khảo đối với sinh viên, học viên sau đại học, các thầy, cô giáo và những nhà khoa học quan tâm đến lĩnh vục Sinh thái học. Trong thời gian biên soạn, không thể tránh khỏi những nhược điểm và sai sót, tác giả rất mong được bạn đọc đóng góp ý kiến và lượng thứ. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Ban Biên tập sách Đại học - Cao đẳng, Công ty CP sách Đại học - Dạy nghề, Nhà xuất bản Giáo dục - 25 Hàn Thuyên, Hà Nội.

[EBOOK] SINH THÁI HỌC HỆ SINH THÁI, GS. TS. VŨ TRUNG TẠNG, NXB GIÁO DỤC

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, sinh thái học hệ sinh thái, hệ sinh thái nông nghiệp, tài nguyên môi trường, sinh thái học, đa dạng sinh học, sinh vật và môi trường, nông nghiệp tiên tiến, nông nghiệp bền vững, nông nghiệp sinh thái
Xem thêm